Vad är yttakpapp?

Här ser man vad yttakspapp är

I samband med takbyten och renoveringar av tak så stöter man ofta på ordet och frågan är: vad är egentligen yttakpap?

Yttakpapp är helt enkelt ett typ av takmaterial som – i kombination med underlagspapp – går utmärkt att använda på hus och villor. Den stora fördelen med yttakpapp är att det är ett material som är lätt att hantera och att det är möjligt att lägga ett sådant tak på egen hand. Det är också – tack vare den låga vikten – väldigt tacksamt att lägg på hus med lägre lutning samt på mindre hus (exempelvis ett Attefallshus eller en Friggebod). Vi ska även nämna priset som en klar fördel. Dagens takpapp är dessutom så pass seg och smidig att det knappt finns någon risk för att den spricker i samband med läggning.

Lägre livslängd – men betydligt billigare

Nackdelen med yttakpapp ligger i livslängden. Jämför man med exempelvis tegel så har ett sådant tak en estimerad livslängd på runt 70 år. Takpapp däremot, där ligger livslängden på ungefär 30 år. Å ena sidan är det billigare att lägga ett tak av papp, men å andra sidan så håller det betydligt kortare tid också. Här får man göra en avvägning innan man bestämmer sig.

Till protokollet ska naturligtvis också tilläggas att alla typer av tak har olika för- och nackdelar samt att alla inte lämpar sig för alla typer av taklutningar; i vissa fall så är papptak den bästa – den enda – lösningen och i andra fall så har man en större valfrihet. Klart står emellertid att kombinationen av underlagspapp och yttakpapp blivit mer populär och detta dels som en följd av att kvaliteten ökat (den asfaltsliknande ytan står emot det mesta) samt det faktum att taken blivit snyggare (fler kulörer, större utbud och fler lösningar gällande design) . Ett tak av papp är idag en långt vanligare lösning än vad som förr var fallet och troligt är att efterfrågan kommer att bli än större i framtiden.

Lägga yttakpapp på egen hand eller ta hjälp?

Det är inte så svårt att lägga yttakpapp på egen hand. Materialet är, som sagt, smidigt och lätt att arbeta med. Man lägger pappen på två olika sätt beroende på hur taket är konstruerat och det ena innebär att man placerar våderna lodrätt varpå man fäster med pappspik och där skarvar täcks med täckpapp. Det andra handlar om slättäckning; något som sker horisontellt och där våderna hela tiden överlappar varandra.

Vid sådan läggning så börjar man alltid längst ned och jobbar sig uppåt. Normalt är – om du tar professionell hjälp – att kanterna svetsas ihop. Det sker av den enkla anledningen att just kanterna är att anse som de svaga punkterna där fukt kan penetrera sig in i takets konstruktion. Ska du lägga taket på egen hand så måste ditt stora fokus läggas vid alla kanter.

Underhåll för längre livslängd

Det viktiga gällande papptak och den yttre yttakpappen är att underhållet sker både regelbundet och noggrant. I synnerhet sprickor måste man vara vaksam på och reparera så fort som möjligt. Det gäller även eventuella bubblor eller att skarvarna börjat släppa.

Man ska även hålla koll på att inga pölar bildas. Med några års mellanrum så kan man även passa på att tjära- eller lägga asfalt på taket; helst då solen ligger på. Ett papptak kräver omsorg och och underhåll för att hålla så länge som möjligt. Tar man sig den tiden så har man också ett väldigt bra tak som skydd för sitt hus. Läs mer om taksäkerhet som du kan få i Stockholm på: https://www.taksäkerhetstockholm.nu.