Värme & Ventilation

Därför behövs OVK-besiktningar

19 juli, 2019 0

Ofta dyker det upp nyheter i medierna om exempel på skolor, bostäder, offentliga lokaler och arbetsplatser där inomhusklimatet är undermåligt. Mögel och dålig luft hör ofta samman med att fastighetens ventilation inte fungerar som den […]