Bygga hus

Pålning – förstärkning av grunden

9 januari, 2023 0

Om du ska bygga din villa på en tomt där markförhållandena är oklara, bör du kontakta ett företag som utför inspektion och pålning för grundförstärkning. Det finns många natursköna tomter där jordlagren inte utan vidare […]