När får byggarbetare börja jobba?

byggarbetare står framför vägg

Du vaknar med ett ryck av allt oljud och ställer frågan – när får byggarbetare börja jobba på morgonen egentligen?

Att bygga är synonymt med oljud och även om dagens maskiner är mer tystlåtna än föregångarna så kan det leva om ganska rejält i samband med en byggnation.

Det är också något att tänka på om man ska bygga själv; allt man gör kommer att påverka grannarna och därför så bör man visa respekt och aldrig arbeta för sent på kvällen eller för tidigt på morgonen. Detsamma gäller för byggarbetare, som snickare och målare exempelvis, men där finns även andra saker att ta hänsyn till: kostnader, ackord, leveranstid och så vidare. Det gör att arbetsdagarna ofta blir längre och att lite av den respekt man som privatperson kräver kanske sidsteppas.

Och – viktigt att påminna: man kanske får finna sig i det också. Det finns trots allt ett ljus i tunneln också. Ett byggprojekt leder till fler bostäder, det skapar arbetstillfällen, det kanske skapar skolor, idrottsanläggningar och andra samhällsviktiga saker. Tänker man på saken ur det stora perspektivet så kanske det är lättare att bita ihop i några månader och leva med att bli väckt av tunga transportbilar, tjutande maskiner som penetrerar hårda ytor eller tunga hammarslag.

Dessutom så handlar det inte om några oskäliga tider i många fall: en byggnadsarbetare börjar jobba från klockan sex på morgonen och det är trots allt inte att anse som okristligt tidigt.

Därför börjar man jobba tidigt

Det finns, som sagt, skäl till varför en byggnadsarbetare måste börja arbeta tidigt på morgonen. Det enkla skälet är att man har en tidsplan att hålla och att man i och med denna också måste dra nytta av hela dagen. Solljuset i Sverige är något som definitivt påverkar detta. Går solen upp tidigt – som den gör under stora delar av året – så kan man inte förslösa tillfället och låta det glida ur händerna. Ju snabbare man kommer igång, desto bättre är det. Det är också därför du hör buller och oljud redan kring kvart över sex på morgonen.

En annan detalj värd att nämna – i synnerhet i våra större städer – gäller transporter. Hur ser det ut exempelvis på Essingeleden en vanlig vardag tidigt på morgonen? Köer, flaskhalsar, olyckor och så vidare.

Ett byggprojekt – oavsett storlek – är beroende av leveranser som sker via tunga transporter. Dessa har i sin tur regler att förhålla sig till och får exempelvis inte köras under vissa tider på dygnet. Ett bygge är beroende av exempelvis betong som levereras dagligen och som kräver stora, tunga transportbilar. Om dessa inte körs tidigt så måste de kanske vänta till nästa tillåtna lucka – vid nio, halv tio – och då avstannar också hela bygget. Eller, än värre – det måste pågå till sent på kvällen. Det handlar alltså om ett val mellan pest eller kolera: vill du hellre bli väckt av oljud eller föredrar du att inte kunna somna på kvällen?

Störande oljud i den högre skalan

Bullernivåer finns att förhålla sig till och dessa ska kontrolleras via exempelvis egenkontroller av byggföretagen. Det går att anmäla till miljökontoret om man anser att oväsendet är på tok för högt, sker för tidigt eller pågår för sent. Viktigt är i sådana fall att du som privatperson dokumenterar och har kött på benen då det kommer till klagomål/anmälan. Om du anser att ditt liv påverkas negativt så kan du kontakta exempelvis Hyresgästföreningen som kan hjälpa dig att få lägre hyra under tiden bygget pågår.

Byggföretagen har det stora ansvaret vad gäller buller och volym och det handlar ofta om planering som en avgörande punkt i hur man kan minimera oljud. Att placera maskiner rätt, att informera om exempelvis sprängningar samt att förbereda och jobba effektivt är av stort värde.

På det stora hela dock: i många fall får man, så att säga, ta en smäll för laget. Vill man att en stad ska växa så måste man själv vara beredd att göra en del uppoffringar. Det handlar om en begränsad tid som verkligen bär frukt för framtiden.