Takpapp – takguiden del 4 av 4

Takpapp toppbild

Sist ut i vår serie om takmaterial kommer papptaken. Papptak har länget dragits med lite dåligt rykte, men med de nya material som finns på marknaden är det ett alternativ som borde får mer uppmärksamhet då det är hållbart, slitstarkt och passar bra på tak med liten lutning.

Takpapp används nästan oavsett hur ett tak byggs. Under annan beklädnad av taket finns underlagspappen för att föra bort eventuell fukt som tagit sig in under beklädnaden. Men papp kan även använda som takbeklädnad på egen hand. I detta fall är det yttakkpapp som används.

Yttakpapp är relativt vanligt på tak i Sverige. Detta inte minst på mindre hus och inte minst när lutningen är mycket liten. Fördelen ligger därmed bland annat i att den kan användas vid låg lutning men även att det blir ett billigt och enkelt sätt att skapa takbeklädnad.

Olika typer av takpapp

Det är viktigt att skilja på yttakpapp och underlagspapp. Yttakspapp används ovanpå underlagspappen och är betydligt mer tålig. Denna papp ska (likt takpannor) skydda mot blåst, grenar och andra påfrestningar. Ibland benämns denna papp som asfaltsmatta just eftersom den är tillverkad av asfalt.
Det som främst skiljer yttakpappen är två saker.
Lägger papptak

Lutning

Alla papprullar är uppmärkta med vilken lutning som krävs för att pappen ska användas med fullgot resultat. Det finns exempelvis de där lutningen krävs vara minst 14 grader medan andra har ner till 3 grader. Skillnaden är stor och därmed bör man kontrollera lutningen på taket innan takpappen beställs.

Klisterkant

Klisterkant betyder att ena kanten har ett klister som går att utnyttja när pappen ska monteras. Detta gör det lättare att få det tätt även om man alltid även bör använda nubb samt klistra med taktjära där extra täthet behöver ordnas.
Klisterkant takpapp

Fördelar med takpapp

  • Väger lite. Takpapp är det tak som väger överlägset minst. Därmed passar det utmärkt på hus med enkla konstruktioner som inte bör utsättas för extra tyngd på taket (vilket ex takpannor ger) Pappen är även så lätt att man på egen hand kan få med sig rullarna från bygghandeln.
  • Klarar små lutningar. Flera olika modeller av yttakpapp klarar en lutning ner till 3 grader. Det betyder att taket i stort sett är platt. Är taket helt platt rekommenderas däremot inte papp eftersom stillastående vatten kan skapa frostsprängningar.
  • Billigt. Detta är även den takbeklädnad som är billgast. Detta i jämförelse med exempelvis taktegel eller plåt.
  • Enkelt. Det är extremt enkelt att montera ett papptak. Därmed är det både enklare och snabbare än andra alternativ.

Nackdelen med papp

  • Kräver noggrant underhåll. Svagheten med papptak är att det kräver mer underhåll. Detta eftersom hållbarheten är mindre än andra tak. Revor kan lättare uppstå av grenar som faller ner på taket och som blåser omkring under höststormarna. Det är även viktigt att det inte någonstans uppstår småpölar. När vattnet fryser till is kan frostskador skapas på pappen vilket gör att den går sönder. Utöver det kan papptaken må bra av att strykas med tjära med några års regelbundenhet. Ta för vana att inspektera taket minst en gång per år och laga eventuella skador.
  • Hållbarheten. Som tidigare nämnts är papptakets nackdel dess hållbarhet. Även om man väljer en papp av mycket hög kvalité bör man inte räkna med en livslängd på mer än 30år. Det är visserligen lång tid men mindre än hälften så lång tid som många andra takbeläggningar klarar av.