Grönt tak på lantligt hus
Bygga hus

Gröna tak – takguiden del 3 av 4

15 juni, 2016 0

Med ”Gröna Tak” menas ett flertal olika takbeklädnader som har det gemensamma att taken har levande växtlighet. Det vanligaste är då gräs- och sedumtak. Detta är ett mycket gammalt sätt att bygga tak som idag […]