Så gör du om du råkar ut för en bluffhantverkare

Byggfusk som givit upphov till fuktskada

I dessa tider av avdragsgilla ROT-renoveringar har det dykt upp många hantverksföretag som vll göra sig en slant i den boomande branschen. De flesta är givetvis seriösa och tar sitt rykte på allvar. Men tyvärr finns det en hel del mindre nogräknade firmor som vill tjäna en slant på att göra ett dåligt jobb till överpris.

Vanligtvis är det oseriösa husrenoverare och asfaltsarbetare som åker runt i bostadsområden och letar upp fastigheter som de utser till renoveringsobjekt. Äldre personer är särskilt utsatta, eftersom, de ofta har svårt att stå emot en framfusig säljare. Men det finns även oseriösa hantverkare som har en seriösare fasad.

Muntliga överensskommelser – en stor risk

En överenskommelse med den här typen av resande bluffhantverkare sker nästan alltid muntligt. Det skrivs inga avtal och hantverkaren vill ofta ha kontakt betalning i förskott. Detta gör att det ofta blir svårt med det juridiska när lurendrejeriet senare avslöjas.Ett handslag räcker sällan långt i rättssalen. Denna typ av hantverkare utför ett billigt men i bästa fall undermåligt arbete. I värsta fall gör de inget jobb alls.

Handfasta tips om du vill slippa bli lurad

Här är några handfasta tips på hur du undviker att bli lurad av ett oseriöst hantverksföretag:

  • Kolla upp referenser, både på företaget själv och på utförda arbeten.
  • Kolla upp att firman har ett nummer som går till en riktig abonnent och inte till ett oregistrerat kontantkort.
  • Anlita endast hantverkare som har F-skattsedel, något som även en utländsk företagare kan få. Ring upp Bolagsverket och Skatteverket och kolla upp om hantverksföretaget ens existerar.
  • Teckna alltid ett skriftligt avtal över vad hantverkaren förväntas utföra och vad det ska kosta. Om det inte finns något avtal kan det uppstå stora svårigheter vid en eventuell rättslig tvist.
  • Belala inte i förskott. Betalning bör alltid ske först när arbetet är tillfredsställande utfört i sin helhet. Betala heller inte kontant, se till att betalningen förs över till ett registrerat företagskonto.

ARN kan vara till hjälp

Om olyckan är framme och du ändå blir lurad av hantverkaren? Då kan du göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämden (ARN). Det är en opartisk myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. ARN fattar även beslut om hur tvisten ska lösas. ARN:s beslut är dock inte tvingande, utan bör ses som en rekommendation.

Om hantverkaren vägrar att kompensera dig enligt rekommendationen så återstår bara att polisanmäla företaget. Går fallet hela vägen till rättegång för bedrägeri så kommer du att behöva anlita en jurist som har stor kompetens när det handlar om tvistemål.