VVS-montör – Ett krävande och kreativt hantverksyrke

Mer än att bara dra rör

VVS-montör

Vad gör en VVS-montör?

Alla vet att VVS står för värme, vatten och sanitet. Men vad gör egentligen en VVS-montör? Byggledarna.se har svaret.

En VVS-montör monterar och reparerar rör och annan utrustning för värme, vatten och sanitet i byggnader. Det man oftast tänker på när det gäller VVS-montörer är badrumsinstallationer som toalettstolar, handfat, badkar och dusch, men arbetsområdet är betydligt större än så. En VVS-montör installerar även olje- och elpannor, solvärme, varmvattenberedare, golvvärme och värmeelement och en hel del annat.

En VVS-montör arbetar ofta med mindre installationer i människors hem, men kan också få uppdrag inom industrin, då kan det handla om större rörsystem eller olika sorters kylanläggningar. Ute på byggen har också VVS-montören en viktig del, som en del i bygglaget.

Ofta egenföretagare

En VVS-montör arbetar ofta i eget företag men kan även vara anställd på en VVS-installationsfirma, på ett industriföretag eller fastighetsbolag, På sjukhus finns det också stora behov av VVS-montörer.

När man arbetar med VVS är det viktigt att vara kreativ och vara bra på att hitta lösningar på de problem som dyker upp på arbetsplatsen. Det är ett hantverksyrke men kräver på grund av den ökande datoriseringen också ett stort tekniskt kunnande. Detta gäller inte minst moderna värme- och kylanläggningar. En VVS-montör måste också vara bra på att läsa ritningar och andra tekniska beskrivningar.
Reparation av vattenkran
Arbete med rörsystem är en viktig uppgift för VVS-montörer. Man bygger upp rörsystem som ska fungera i anläggningen där man arbetar. Bland materialen på rör som en VVS-montör arbetar med märks järn, koppar och plast. VVS-montörer kapar och blockar rören så att de får rätt storlek, fogar samman dem med olika former av koppling beroende på material och ansluter till rörsystemet på anläggningen man ska installera.

Ofta ett ensamjobb

Service och underhåll har blivit en allt vanligare uppgift för en VVS-montör, då anläggningarna med åren har blivit allt mer avancerade och datorstyrda. En VVS-montör med inriktning på service och underhåll jobbar ofta ensam. Man åker ut med servicebilen med de verktyg och reservdelar som det specifika arbetet kräver.
Vattenkran
Ute på byggarbetsplatser och större industrianläggningar arbetar VVS-montören ofta i ett arbetslag med arbetsledare. Där handlar det om samarbete med flera VVS-montörer, men även med andra hantverkare som till exempel snickare, målare och murare.

Utbildning på gymnasiet

Man utbildar sig till VVS-montör på gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram, inriktning VVS. Därefter är det lärlingsjobb som gäller, och efter ungefär två år som lärling avlägger man ett branschprov för att bli certifierad VVS-montör. Man kan även få hela utbildningen genom lärlingsanställning inom företag. Det finns dessutom flera olika vuxenutbildningar för VVS-montörer.