Vad är tredjepartslogistik?

Idag så hör man ordet mer frekvent än vad fallet var för några år sedan och vad är tredjepartslogistik egentligen? De senaste tre decennierna så har tredjepartslogistik kommit att bli en allt vanligare lösning och själva ordet härstammar från engelskans Third Part Logistics . Därför kan man även se förkortningar som 3PL och TPL i samband med tredjepartslogistik – men det handlar alltså om exakt samma sak. Vilket är följande:

Tredjepartslogistik innebär att man som företagare har en extern partner inom logistik som erbjuder exempelvis transport och lagerhållning. Den andra parten – och det som var normalt förr – är kunden. Företag – Kund – Tredjepartslogistik är hur kedjan ser ut.

Vilka fördelar finns med tredjepartslogistik?

Man kan rent generellt se att fler företag väljer en extern partner inom olika områden i syfte att – på ett tydligare sätt – kunna fokusera på den hårda kärnan i sin verksamhet. Det är ofta en bra lösning som ger företaget en lite med skräddad kostym och som därigenom kan skapa en ökad produktivitet och därigenom också en bättre lönsamhet. Vad gäller tredjepartslogistik så finns det uppenbara fördelar som vi kan gå igenom lite snabbt.

Den stora fördelen, den har vi redan nämnt: fokus på det huvudsakliga. Man kan, helt enkelt, göra ett bättre jobb växa och bli större om man slipper tanken på lager och transport. En annan fördel är det rent ekonomiska. Lager kostar pengar och att ha en egen, så kallad, in-house-lösning är sällan ekonomiskt försvarbart.

Tredjepartslogistik kommer med rörliga kostnader. Det vill säga: du betalar för det du behöver. Är du i behov av större lagerhållning så är det möjligt att få detta, har du ett mindre behov – ja, då kan du också dra ner på utrymmet och kostnaderna för detta. Tjänsten är, sett till detta, helt skalbar. Vi ska dock säga att det handlar om avtal – normalt tre år – och att man således inte kan ändra lagerhållningen från vecka till vecka.

Några nackdelar att ta i beaktning

Fördelarna med tredjepartslogistik är, enligt oss, större än nackdelarna. Den enda egentliga nackdelen är att man som företagare kan få en känsla av att tappa kontrollen över den egna lagerhållningen. Detta samt det mer uppenbara: att man de facto tappar kontrollen och får missnöjda kunder. Det senare innebär att man kanske väljer en partner som inte klarar av att leverera enligt överenskommelse och att man således får lida som företagare; missnöjda kunder ger ringar på vattnet – varje leverans måste ske på utsatt tid och utan friktion.

Därför är valet av partner för TPL också avgörande. Vad behöver du just nu, vad händer om ni växer, hur pass avancerade TA-system har leverantören (TA är ett molnbaserat system som möjliggör bättre kommunikation, högre transparens och – vid behov – hantering av större ordrar) och finns det andra tjänster som kan inkluderas utöver lagerhållning och logistik?

Valet av partner inom TPL ska tas på allvar – hittar man rätt så kan verksamheten blomma rejält. Väljer man fel så finns en risk i att man betalar för mer än vad man får.