Vad kostar bygganmälan och bygglov?

besiktningsman på byggarbetsplats

Vad kostar egentligen en bygganmälan och bygglov – och vad är skillnaden dem emellan? Vi tänkte gå igenom lite kring vad som gäller i dessa viktiga frågor.

Det är många saker som ska planeras inför en nybyggnation och inför att exempelvis bygga ut. Ett av de första stegen som krävs handlar om att man först och främst tar reda på om man får bygga. Något som sker genom att man ansöker om bygglov hos byggnadsnämnden i den kommun man bor. Ett bygglov kommer alltid med en avgift och hur stor denna är beror helt enkelt på vad det är som ska byggas. Kostnaden avgörs därtill av var du bor och vilket beslut som just din kommunfullmäktige tagit gällande priset för bygglov.

Det är därför svårt att peka på att exempelvis bygglovet för ditt planerade hus, din planerade tillbyggnad eller ditt tilltänkta garage kommer att kosta si och så många kronor. Dessutom så varierar kostnaden beroende på om byggnationen är planenlig eller om det finns avvikelser.

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun

Det enklaste – och tråkigaste – svaret vi kan ge gällande priset för ett bygglov är att du, helt enkelt, får kontakta din kommun och se över vad som gäller. Det man däremot kan säga gällande ett bygglov är att du får räkna med att det kan ta lite tid innan det beviljas. De flesta kommuner har satt en nedre gräns på omkring tio veckor och om ärendet bedöms som komplicerat så kan ytterligare tio veckor komma att adderas.

Dessutom så spelar det ingen roll om du skulle dra tillbaka din ansökan; du kommer ändå att få betala en avgift för administrativt arbeta. Detsamma gäller för övrigt om ditt bygglov beviljas eller avslås – en summa i administrativa kostnader kommer ändå att tas ut.

Ansök om bygglov i rätt tid

Tio veckor är en ganska lång tid och den bör man ha i åtanke. De flesta vill komma igång med att bygga under sommaren och här kan således ett bygglov och behandlingen av en ansökan sätta käppar i hjulen. Kort sagt: planerar du att bygga nytt – se till att skicka in din bygglovsansökan minst, gärna 20, tio veckor innan du planerat att sätta igång.

Gällande ansökan så kommer du för övrigt att tjäna på att lägga ner tid på denna. Se till att den är komplett, se till att ritningar är fullskaliga och lättbegripliga och – om så krävs – kontakta berörda grannar för godkännande och komplettera en bilaga med deras tumme upp rörande din byggnation. Sådant kan definitivt påskynda handläggningstiden.

Varierande avgifter för bygganmälan

Bygganmälan och priset för en sådan är även det ytterst varierande. Faktum är att många kommuner i Sverige verkar ha blivit lite tagna på sängen gällande hur man ska behandla en bygganmälan; detta i och med den stora ökning som skett i samband med att Attefallshuset såg dagens ljus. Även här varierar priset och det vi kan säga är att bygglov är dyrt, en bygganmälan är avsevärt mycket billigare – men den kan ändå kosta ganska mycket pengar. Detta, tyvärr, helt beroende på var i Sverige du bor.

Vissa kommuner tar ut låga avgifter för privatpersoner som gör en bygganmälan för ett Attefallshus, detta medan andra kommuner verkligen saltat notan och tar ut – i vissa fall – orimligt höga sådana. Detta blir extremt tydligt i exempelvis Stockholm där en bygganmälan i exempelvis Haninge kommun kan kosta betydligt mer eller mindre än vad motsvarande anmälan kan göra i exempelvis Värmdö. Här kan man kanske önska att det skulle komma en nationell taxa snarare än den individuella sättningen som finns idag.