Vad är BKR och BBV?

badrumsrenovering

I samband med badrumsrenoveringar nämns förkortningarna ofta och därför ställs frågan: vad är BKR och BBV och hur kan jag som lekman och beställare dra nytta av dessa? Vi förklarar varför.

Under de senaste åren har man sett att renoveringar i allmänhet och badrumsrenoveringar i synnerhet ökat i popularitet. Detta som en följd av att vi fått starkare ekonomi, att material blivit billigare och att urvalet av badrum blivit bättre och inte minst är det en direkt följd av att Rot-avdraget går att använda. Konkret så kan man dra av 30% av den totala arbetskostnaden för en badrumsrenovering; detta med ett årligt tak på 50.000 kronor. Det är något som, naturligtvis är tilltalande.

Dock så har antalet fuskjobb ökat och gällande badrum så kan ett sådant innebära en ren katastrof – vattenskador, mögel, fuktskador och så vidare. Många som närt en dröm om ett nytt badrum har således fått addera prefixet -Mar-. Det har handlat om en mardröm; både att reparera och att i att försöka få ersättning från de hantverkare som gjort jobbet. Anledningen till varför förkortningarna BKR och BBV är värda att aktivt leta efter är att båda dessa garanterar kunskap, erfarenhet och kvalitet.

BKR betyder Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet är en branschorganisation för hantverkare för badrum och för våtrumsföretag. För att bli medlem så måste man följa Byggkeramikrådets regler för våtrum och som kund/beställare är detta rakt igenom en trygghet. Anlitar du ett företag som är knutna till BKR så garanteras du ett arbete som utförs med största fokus på kvalitet – både sett till material och sett till själva arbetet.

Det är emellertid en sak som du måste säkerställa innan arbetet sätter igång: be alltid om att få se behörighetsbeviset från Byggkeramikrådet innan du skriver ett avtal. På deras hemsida finns en även en lista över vilka företag som är medlemmar och där kan du enkelt se vilka alternativ som finns i just din stad.

Utöver en god kunskap om material och arbete i syfte att förhindra vattenskador så krävs det även att andra saker uppfylls innan man får ett medlemsskap i BKR godkänt. Här kan vi nämna exempelvis god och ordnad ekonomi, att företaget har plattsättning som en etablerad verksamhet, att samtliga anställda hos företaget ska ha genomgått föreskrivna kurser och därmed kunna visa upp behörighetsbevis från BKR. Det handlar således om ganska hårda – men fullt rimliga krav.

BBV – ett frivilligt regelsystem

BBV å sin sida handlar om ett frivilligt regelsystem som är framtagna av Byggkeramikrådet; dessa har tagits fram med hänsyn till de tuffa regler som satts upp av Boverket gällande arbete i våtrum.

Men, BBV är ännu lite säkrare och anlitar du ett företag som följer dessa byggregler så minimerar du också risken för att drabbas av någon fukt- eller vattenskada i ditt badrum. Reglerna ställer enorma krav på både arbete och på material; något som ger säkrare uppdrag och som är en garanti för att kunderna ska få det som man betalar för. Att välja ett företag upptaget i BKR är ett måste, väljer man därtill ett företag som följer BBV så har man ingenting att oroa sig för.

Om något – mot förmodan – skulle ske så kan ett utförande enligt BBV vara fördelaktigt att visa upp för försäkringsbolaget. Även om man genom att följa branschreglerna och de tuffa krav som tagits fram så kan fortfarande olyckor ske. Då kan det vara bra att visa upp att man som privatperson gjort allt i sin makt i from av att aktivt letat efter Både BKR och BBV.