Kontakta oss för att annonsera på denna sida.

Får man bygga altan på prickad mark?

altan

Får man egentligen bygga en altan på prickad mark? Många lever i en slags villfarelse att man kan bygga altaner och soldäck lite varstans på sin tomt och att man inte behöver ansöka om exempelvis bygglov för att göra så. Det stämmer inte. Många altaner går att bygga utan någon tillåtelse från byggnadsnämnden i den kommun man bor – andra kräver ett bygglov och rent generellt så sker detta så fort altanen i fråga börjar räknas som en tillbyggnad till huvudbyggnaden.

Det kan definitivt ske i samband med prickad mark och på frågan om man får bygga en altan på prickad mark är svaret alltså följande: det kan du göra – förutsatt att du A) kollat upp vad som gäller i din kommun och B) om så krävs – erhållit ett bygglov för altanen i fråga. Att bara bygga en altan – eller någonting annat – på prickad mark är att chansa och det föreligger alltid en risk i att man tvingas riva byggnationen om det kommer en anmälan från exempelvis en granne.

Altaner som kan kräva bygglov

Att bygga en altan på prickad mark är inte det enda som kan kräva ett bygglov. Nej, det finns fler exempel på detta och vi tänkte räkna upp några av dessa hrä nedan. Innan dess så ska vi dock tillägga att det alltid är bra att kolla upp vad som gäller innan Olika kommuner har olika regler och därför måste man utgå från var man bor. Många kommuner jobbar aktivt med information kring byggnadsregler på sina hemsidor, andra informerar mer via telefon och där du helt enkelt får ringa och höra dig för.

Klart står emellertid att varje kommun har en skyldighet i att ge dig svart på vitt om vad som gäller och att de allra flesta är väldigt tillmötesgående och kundorienterade i frågor liknande dessa. Ingen är ute efter att jäklas eller sabotera för dig, det kan du lita på.

Dessa altaner kan kräva ett bygglov:

  • En altan byggd på prickad mark.
  • En altan som inte är byggd på marknivå.
  • En altan som får ett stort utrymme under sig. Ett utrymme som exempelvis kan användas som ett förråd eller någonting annat.
  • Bygger du ett tak över din altan så kan det kräva bygglov. Detsamma gäller om du vill glasa in altanen i fråga.
  • Större ingrepp i marken. Måste du borra, gräva exceptionellt djupt eller kanske spränga innan du börjar bygga din altan så är det troligt att du också behöver ett bygglov.
  • Om altanen fribyggs från huvudbyggnaden.
  • Om du bygger din altan närmare än 4.5 meter från grannens tomtgräns och inte har dennes medgivande.

Reglerna är inte knivskarpa – kolla med kommunen

Som sagt, varje kommun har lite olika definitioner om vad som är okej och vad som inte är det gällande altanbyggen. En detalj som ofta skiljer sig åt mellan kommuner gäller höjden på altanen. I listan ovan kan man se att exempelvis ett utrymme under en altan kan göra att bygglov krävs. Det innebär alltså att en altan inte får byggas hur högt som helst utan godkännande. Ska du bygga en lite högre altan så bör du således kontakta Byggnadsnämnden innan. Det står i kontrast mot exempelvis trädäck. Ett sådant kan du egentligen bygga runt hela din tomt då detta ligger på marknivå. Förutsatt att du – mot förmodan – nu skulle vilja göra det.

Grundprincipen är alltså följande: se alltid till att kontakta byggnadsnämnden i din kommun innan du sätter igång och se även – för grannsämjans skull – till att kolla med dina grannar innan. Ibland kan en placering av en altan skymma sol för grannen och därigenom leda till en onödig – och ibland infekterad – konflikt.