Säkra taket för vintern

Säkerhetsplattform på tak

Burr… snart är vintern här igen och med den förstås snön. Om du bor i en snörik region så vet du att det behövs takskottning för att inte taket ska ge med sig under det tjocka snötäcket.

En del kan man förstås göra från marken om man införskaffar en taksnöhyvel, men har du ett riktigt högt hus så måste det skottas ovanifrån. Det kan även finnas andra skäl till att man måste upp på taket under vintern, till exempel för sotning eller inspektion.

Säkert tak för dem som arbetar på det

Du som fastighetsägare är ansvarig för att ditt tak är säkert om någon måste upp på det – oavsett om det är för att sota skorstenen eller om det är för att skotta taket. De flesta som arbetar professionellt med olika former av takarbeten vägrar gå upp på taket om det inte finns adekvat säkerhetsutrustning.

Vilken utrustning behövs?

Så vilken utrustning behövs då för att ditt tak ska anses vara säkert? Till att börja med behövs takstegar av bra kvalitet som sitter fast förankrade i taket. Från marken kan det räcka med ett glidskydd som du kan luta en lös stege mot, men på själva taket behövs antingen taksteg som är fastskruvade i plåten eller sitter monterade mot läkten alternativt hela stegar som sitter väl förankrade i taket.

Det är även bra att montera fast fästen för säkerhetsselar om personal ska skotta taket och behöver kunna röra sig fritt över ytan. Vänd dig till ett företag som specialiserar sig på taksäkerhet så hjälper de dig att välja ut de produkter som du behöver.

Plattformar längs taknocken och vid skorstenen är också väldigt praktiska för att göra det enklare att arbeta på taket.

Snörasskydd ett bra komplement

Snörasskydd vid takfoten är ett bra komplement, särskilt om du har ett högt hus där nedfallande snömassor kan utgöra en fara. De motverkar att snön glider av innan du hinner skotta säkert. 

Ta kontakt med någon som arbetar med taksäkerhet redan idag för att få rådgivning kring vad ditt tak kan behöva kompletteras med så att du är helt redo sen när vintern kommer.