Trender inom tak

Grona tak är krav på moderna hus i Tyskland

Går det trender i tak? Givetvis! Precis som med hus överlag så går det trender även i vilka takbeläggningar som är populära, även om förändringarna förstås går långsammare än exempelvis trender för fasadfärger.

Tegel en klassiker i Sverige

Tegeltak har varit en klassiker i hundratals år i Sverige sedan det blev billigt nog för gemene man att byta ut faltak eller mosstak mot tegel. Länge var det den traditionella orangea tegelfärgen som var allenarådande, men sedan kom exempelvis glaserade tegelpannor i ett flertal olika färger.

När betongteglet började ta över blev det också möjligt att få fler färger på tegeltaken, vilket gjorde det lätt att matcha taket mot fasadfärgen.

Plåttak i regnbågens alla färger

Plåttak har också funnits relativt länge i högreståndsmiljöer. Först och främst var det koppartak som man hade på slott och herrgårdar, men senare började de målade plåttaken att ta över.

Under 1800-talets våg av rikt dekorerade villor med snickarglädje och djärva färgkombinationer så vågade man sig även på att måla taken i originella färger. Det är en trend som vore kul om den kom åter.

Även det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets nationalromantiska våg vore kul att se återskapad i modern form där man bland annat använde sig mycket av fjälliga spåntak och rustika faltak. Just faltaken har faktiskt fått en revival i moderna, mer stramt utformade trähus. Det är en härlig kombination av modern arkitektur och traditionellt hantverk.

“Gröna tak” är hett nu

Just nu börjar olika former av “gröna tak” bli väldigt populära tack vare medvetenheten om att vi måste leva mer hållbart. Med gröna tak menar vi i det här fallet allt från sedum- och mosstak – som de facto är gröna – till tak med integrerade solpaneler som hjälper till att minska behovet av fossil energi i byggnader.

Sedumtak eller tak med torv, gräs eller mossa som beläggning är väldigt populära då de dels hjälper till att ge huset ett behagligt inneklimat och samtidigt erbjuder livsrum åt insekter med flera. De börjar allt mer användas i städer för att motverka värmereflektion.

Tak med integreade solpaneler är en relativt ny företeelse, men börjar vinna marknadsandelar då allt fler är intresserade av att generera solenergi från sina tak. Att då kunna göra det utan att behöva lägga extra solpaneler utanpå taket innebär stora fördelar. De modeller som finns på marknaden just nu liknar antingen skiffertak eller tegeltak, vilket passar på de flesta byggnader.

Om du vill få koll på det senaste i ditt område kan du ta en titt på sidan Takläggare Eskilstuna som ligger i framkant när det kommer till takläggning och takrenovering. De kan ge dig bra råd kring vad du bör satsa på om det börjar bli dags att lägga om eller renovera taket.