Får man renovera badrum själv?

Att göra om i badrummet är något som dels ger en trevligare hemmiljö och som dels också kan höja värdet vid en framtida försäljning – frågan är om man får göra om på egen hand och om man får renovera badrum själv? Svaret är ja – och nej.

Antalet badrumsrenoveringar ökar stadigt varje år och fler och fler ser ett värde i att ha ett fräscht, inbjudande och rogivande badrum. Det senare hör ihop med den ökade stress som många upplever och där man kan lindra denna genom att skapa en harmonisk plats i det egna hemmet. Det gör en badrumsrenovering intressant ur en ren rekreativ aspekt.

Många av de som renoverar gör även detta med en tanke om att göra vinst vid en försäljning; något som är relativt enkelt att både förklara och relatera till: vem vill inte ha ett fräscht badrum – givet den tid vi trots allt spenderar där? Många spekulanter är villiga att betala dyra pengar för en bostad där en badrumsrenovering nyligen utförts.

Dessvärre så ökar även en annan detalj i samband med våra nyrenoveringar: vatten- och fuktskador. Dessa inträffar både i badrum och i kök och det gör att frågan om man verkligen får renovera badrum själv blir intressant. Måste man inte – i och med riskerna – ta hjälp av professionella plattsättare, rörmokare och så vidare? Sanningen är den att du -beroende på hur din bostadsform är – antingen får utföra renoveringar eller inte.

Kolla stadgarna i din bostadsrättsförening

Bor du i exempelvis en villa eller i ett hus så finns det ingenting som stoppar dig från att genomföra en badrumsrenovering på egen hand. Utom ditt eget samvete och din egen kunskap, förstås. Har du vana och kunskap så kan du också renovera ditt badrum. Anledningen till detta är att du enbart tar en egen risk. Får du en vattenskada som en direkt följd av att du handlat fel i samband med din renovering så är det också du som står för kostnaden.

Ett tillägg värt att nämna i detta gäller eventuell ersättning från försäkringsbolag. Troligt är att du inte blir ersatt som villaägare om du inte kan visa upp att renoveringen skett enligt konstens alla regler och där exempelvis behörighet för arbete i våtrum kan visas upp. Det är värt att tänka på och det ska inkluderas i den risk du tar.

Bor du i en hyresrätt så kan du också glömma en omfattande renovering av badrummet. Det är din hyresvärd som fattar sådana beslut och om så sker – ja, då är det knappast så att du är den som kommer att sköta arbetet (givet naturligtvis vilket yrke du har).

Bostadsrätter är lite mer luddiga. Du äger de facto din bostad – men du är samtidigt sammankopplade med dina grannar och har gemensamma utrymmen med dessa. En vattenskada i ditt badrum kan definitivt komma att påverka andra och det kan handla om rejäla kostnader. Många bostadsrättsföreningar har därför tydliga regler kring detta och där man – i syfte att minimera riskerna – också skrivit in vad som får- och vad som inte får göras i sina stadgar.

Läser du stadgarna i din BRF så kan det alltså tydligt framgå att en badrumsrenovering ska utföras av fackmän och där exempelvis krav på behörighet gällande våtrum finns. Om inte detta finns skrivet så ger det dig frihet att renovera ditt badrum precis som du vill och som om du bodde i en villa. Det innebär att du dock tar samma risker – om inte större.

 Professionell hjälp lindrar framtida huvudvärk

Vi skulle rekommendera professionell hjälp oavsett bostad. Det ger ett bättre och säkrare jobb och det är något som sparar in väldigt mycket bekymmer sett till framtida bekymmer. Om någonting skulle ske så får du ersättning och du får alltid – något som ska skrivas in i avtalet – en garanti på jobbet.

Det är säkrare, det blir snyggare och det är något som dessutom minimerar risken för en konflikt gällande dolda fel om du säljer din bostad. Med Rot-avdraget så är en badrumsrenovering avsevärt mycket billigare idag än vad som förr var fallet. Dra nytta av den möjligheten.