Får man koppla dränering till avlopp?

Får man som villaägare koppla dränering i Stockholm till avlopp? Svaret är att det handlar om lokala föreskrifter och att man således måste kolla upp vad som gäller i den kommun man bor i.

Att koppla dränering till avlopp är generellt sett en sämre idé. Detta som en följd av det uppenbara; vad händer om det blir stopp i avloppet och där en massa dräneringsvatten samtidigt trycker på om det pågår ett yvigt regnoväder? Det vill man inte och rådet till dig som har en egen brunn är att istället hitta – och välja – andra lösningar. Tilläggas ska även att många kommuner är restriktiva gällande tillstånd för denna lösning. Det var lättare att få ett godkännande förr, numera så vill man ofta – av samma skäl som ovan – inte utsätta avloppsrör för alltför mycket påfrestningar. Då är det ofta bättre att söka andra lösningar och att exempelvis försöka få ett godkännande att leda dräneringen från huset till en kommunal brunn för dagvatten.

Varför dränering är viktigt

Dräneringslösningar är idag mer genomtänkta. Vid nya husbyggen så fäster man ett större fokus på hur dräneringen ska dras än vad som förr var fallet. Anledningen till detta är enkelt att förklara. Genom en genomtänkt och anpassad – efter husets karaktär och de geologiska förutsättningarna på tomten – dräneringslösning så kan man få ett bättre inomhusklimat, ett mer välmående hus och lägre kostnader för uppvärmning och energi. Det senare som en följd av att rätt dränering ger ett behagligare klimat som – oavsett årstid – blir lättare att hålla rent temperaturmässigt.

Ta hjälp med din dränering

Att hitta rätt lösningar för dränering är inte helt lätt. Det finns många olika alternativ och hur ditt hus ser ut är det som fäller avgörande kring vilken typ av lösning som är allra bäst för dig. Rådet i det här fallet är att ta professionell hjälp och se över vilka lösningar som är bäst. Kan en stenkista eller kanske en pump vara rätt väg att gå: kanske kan en ny brunn vara ett alternativ och hur ser egentligen dina dräneringsrör ut – hur lutar de, vilket material är de gjorda av och vilket skick befinner de sig i?

Det handlar om lite för många frågetecken för lekmän och därför så är professionell hjälp – åtminstone en inledande konsultation – att föredra. Därtill kan man även passa på att se över exempelvis skicket på stuprör och hängrännor. Vi ska även tillägga att detta gäller såväl äldre hus som vid nybyggda – eller planerade – hus. Särskilt de senare kommer att må bra av att ha tillfredsställande lösningar för dränering då dessa, nästan garanterat, kommer att spara pengar för framtiden och – framförallt – ge en behagligare levnadsstandard. Det handlar om en ren och skär investering.

Fel dränering kostar pengar

Vikten av rätt dränering ska inte underskattas. Tvärtom, en felaktig dräneringslösning kan kosta enormt mycket pengar. Oavsett om det handlar om fukt- eller rena vattenskador så finns en gemensam nämnare i form av en hög kostnad. Dessutom så tvingar sådana problem fram en ändrad livssituation – detta då de ofta tar tid att korrigera. Här ska även risk för sjukdomar nämnas. Det finns ett tydligt samband mellan exempelvis astma och olika allergier och fukt- eller mögelskador. Inte minst är det vanligt att barn drabbas. Därför är denna fråga väldigt viktig och kräver professionella lösningar.