Skillnad på bygglov och bygganmälan

husritningar och husbygge

Vad är det egentligen för skillnad på bygglov och bygganmälan och hur ska man tänka inför en byggnation av något slag? Det finns tydliga skillnader och vi tänkte gå igenom om vad som gäller. Häng med!

Att bygga nytt, göra en tillbyggnad eller på något dramatiskt sätt förändra exteriören på ett hus är något som i de flesta fall kommer att kräva ett bygglov. Ett bygglov kostar pengar att ansöka om och hur mycket beror A) på vad som ska byggas. Tumregeln är att ju större sak det handlar om, desto högre blir avgiften. Dessutom så kan kostnaden avgöras av om byggnationen exempelvis avviker från detaljplanen. B) Kostnaden avgörs därtill av var du bor. Varje kommunfullmäktige i Sverige beslutar om sina egna taxor och det gör att ett bygglov och kostnaden för ett sådant kan skilja sig ganska markant åt beroende på var ansökan sker.

Bygglov är dyrare och tar längre tid att behandla

Vi ska även nämna handläggningstiden som en skillnad på bygglov och bygganmälan. Ett bygglov – återigen beroende på kommun – tar ungefär tio veckor att behandla. I vissa fall kan den handläggningstiden öka ytterligare beroende på om ärendet är att anse som speciellt eller om det, helt enkelt, finns många bygglovsansökningar som måste behandlas samtidigt.

Vårt råd, oavsett var du bor, är att du lämnar din ansökan om bygglov på ett tidigt stadie. Om du exempelvis tänkt bygga en carport under sommaren så bör din ansökan vara inlämnad senast tio veckor, gärna tjugo, innan. En annan viktig sak gällande bygglov gäller ritningar och fördelen med kompletta handlingar: ta gärna hjälp av en fackman så att allt blir skalenligt, lättbegripligt och korrekt i övrigt – det ger dig en snabbare process.

Bygganmälan har blivit populärare

Bygganmälan då? Vad gäller för en sådan och hur skiljer sig den åt från ett bygglov? Först och främst så ska vi säga att om det finns osäkerhet kring huruvida du behöver ansöka om ett bygglov eller göra en bygganmälan så kan du alltid kontakta byggnadsnämnden i den kommun du tillhör. Gällande bygglov kan man lämna in ett så kallat förhandsbesked för bygglov och gällande bygganmälan så kan man starta med att lämna in en anmälan. Det går, naturligtvis, även utmärkt att ringa eller maila till berörd person.

En bygganmälan och antalet sådana har ökat nästan explosionsartat under senare och detta som en följd av att Attefallshuset blev möjligt att bygga. Att man i och med detta kan bygga ett komplementshus om 25 kvm och med 4 meter från mark till taknock utan att söka bygglov har gjort att fler privatpersoner sett nya möjligheter till snabb och funktionell förändring.

För, det handlar verkligen om det – att bygga exempelvis en komplementbostad på 25 kvm och hyra ut kan göra en enorm skillnad. I synnerhet i storstäderna. Ett Attefallshus kan dessutom innebära ett växthus, en bastu eller exempelvis ett större förråd. Valmöjligheterna är många.

Kostnaderna varierar mellan kommunerna

Det må låta enkelt, men faktum är att en bygganmälan kan innebära en ganska lurig process. Kraven på korrekta handlingar samt skalenliga – och begripliga ritningar – är ganska stora och även här kan hjälpen från en fackman göra skillnad.

Dessutom så är kostnaden något som måste belysas. Ett bygglov är definitivt dyrare än en bygganmälan, men den senare är verkligen inte gratis heller. Kostnaden sätts individuellt av kommunerna i Sverige och skillnaderna är dessvärre ganska stora.

Det finns tydliga skillnader mellan bygglov och bygganmälan. Bäst är att alltid kontakta byggnadsnämnden för att reda ut vad som gäller. Att bygga utan vare sig ett bygglov eller utan en bygganmälan kan innebära att allt måste rivas och att en dryg byggsanktionsavgift måste betalas.

Läs mer om byggarbeten på hemsidan https://www.byggfirmastockholm.biz