Så bör en byggarbetsplats städas

Byggarbetsplatser blir oftast överfulla med byggdamm. När byggarbetarna har arbetat ett tag på byggarbetsplatsen har de spridit skräp, delar av kablar, rör och ledningar omkring sig. Det är plankor och annat byggmaterial som inte har använts men som ingen har tagit bort som ligger kvar. Då är det viktigt att få bort allt skräp och överblivet byggmaterial, så det inte är i vägen när nästa moment i bygget inleds. Så här bör en duktig byggstädfima städa byggarbetsplats.

Få bort allt skräp

Allt skräp måste bort. Allt gammalt byggmaterial ska bort, antingen säljas vidare eller magasineras på rätt sätt till senare renoveringar i huset. Alla ytor måste rengöras och bli fria från saker som är i vägen när byggjobbarna ska frakta nya saker till huset. Det kan vara allt från köks- och badrumsinredning, till målarfärger, tapetrullar, plankor till golvet och sådant som ska inreda inne i huset.

Få rena ytor

Det uppstår mycket byggdamm när man bygger. Man sågar och skär och det blir stumpar och sågspån över som måste avlägsnas innan man kan gå in i nästa byggfas. Ibland måste man få bort allt damm och smuts med vatten och rengöringsmedel. Då är det viktigt att städfirman har tillgång till vatten. Det är förmodligen bäst att ta dit städfirman först när alla vattenrör finns på plats så att byggstädfirman kan få tillgång till vattnet.

Viktigast med en belysning

En byggarbetsplats behöver ordentlig och bra belysning. Det kan man kanske inte ordna förrän allt skräp är borta. Det är samma sak med belysningen som med vattnet, att det kan man få först när elledningarna finns på plats. De flesta byggarbetsplatser ser till att för det första ha belysning på platsen som är själva förutsättningen för att kunna arbeta.

Rätt återvinning

När man tar dit en städfirma är det viktigt att det är en firma som kan återvinna på rätt sätt. Det är viktigt att man inte bara slänger allt som i en och samma container som ska bränna upp skräpet. Farliga kemikalier och elledningar, kablar och betong ska i rätt återvinning. Samtidigt är det viktigt att byggstädarna har skyddsutrustning så att de inte riskerar sin egen hälsa när de tar bort hälsofarligt avfall.

Rena arbetsplatser är lättare att inspektera

När det är städat på en byggarbetsplats är det också så mycket lättare för en besiktningsman att kunna göra riktiga inspektioner som är förutsättningen för ett fortsatt bygge. Här kan du läsa mer om ett duktigt byggstädningsföretag.