Annonsera här.

Kontakta oss för att annonsera på denna sida.

Här kan du få experthjälp till tillbyggnaden

Står du inför att göra en tillbyggnad på ditt hus? Om du har en villa som ni håller på att växa ur, men inte vill flytta från området, men önskar er en större villa, är det en mycket bra idé att förändra huset och varsamt bygga ut det. Varje gång som man renoverar ett lite äldre hus, är et viktigt att göra det varsamt. Med ”varsamt” menar vi med hänsyn till hur huset är byggt, under vilken tidsålder, och med hänsyn till arkitekturen. Helst bör man också använda samma slags byggmaterial, eller material som man renoverar med; linoljefärg, samma slags puts, eller om man renoverar fönster, att använda sig av liknande färger och material, bara det går vill säga.

Det finns byggfirmor som är experter på detta

Det finns byggfirmor, särskilt i storstäderna Stockholm och Göteborg som satsar hela sitt företag på att kunna erbjuda den slags renovering av gamla hus som renoverar just med hänsyn till den tid som byggnaden en gång byggdes under. Då är det byggjobbare och framför allt ledningen som kan allt om gamla material, hur man arbetade med gipsfigurer, stuckaturer, och andra byggtekniska detaljer.

Beroende då på under vilket decennium som ditt hus byggdes under, bör du alltså när du sedan renoverar huset, bygga på samma sätt, så att tillbyggnaden inte sticker ut och är byggt på ett helt annorlunda sätt och med byggmaterial som skär sig mot den äldre delen av huset. Om man sedan vill sälja huset, kan det bli svårt att få det sålt om man vill det. Ser de som är intresserade av att köpa ett hus, att tillbyggnaden är ful, då drar de sig för att köpa huset och ni får ett mycket lägre pris för det. Därför rekommenderar vi att alltid renovera i samma stil som huset en gång byggdes i.

Viktigt att få tag i liknande material som husets ursprung

När man renoverar enligt gällande regler inom byggnadsvård (så heter det när man tar hänsyn till husets ursprungliga utseende), behöver man ofta få tag i sådant byggmaterial som man använde då. Det kan vara svårt för en lekman. Dock finns det en hel del ideella föreningar som ägnar sig åt sådant och kan erbjuda tips och råd om hur man kan få tag i det. Ibland är man så illa tvungen att tillverka sitt eget byggmaterial – till exempel blanda sin egen linoljefärg, eller sin egen puts. Sedan kan man alltid anlita byggföretag som är experter inom detta och som gärna hjälper till så att tillbyggnaden byggs i exakt samma stil som det ursprungliga huset. Här kan du läsa mer om en byggfirma som arbetar med tillbyggnader.