Rätta till felkonstruerade tillbyggnader

Den som köper ett äldre hus eller torp stöter ofta på patrull i form av felkonstruerade tillbyggnader. Det är väldigt vanligt att äldre hus har byggts ut med metoder som inte passar ihop med originalkonstruktionen, vilket kan leda till problem såsom fuktskador och sättningar. Vi tipsar om hur du kan komma tillrätta med problemen.

Felaktig taklutning vanligt

Utbyggnader där taket har en felaktig lutning är mycket vanligt. Ofta handlar det om att taket inte sluttar tillräckligt för att man ska få en tillräcklig avrinning, vilket leder till läckor i tillbyggnaden. Särskilt vanligt med problem är det om utbyggnaden har tegeltak, då vatten kan börja sippra in under takpannorna vid kraftigt regn. Ibland går det att avhjälpa problemen genom att byta till en annan takbeläggning, till exempel plåt eller takpapp.

Om det redan har uppstått fuktskador kan det bli nödvändigt att byta ut underliggande skikt eller isoleringen. Har du tur räcker det med att hyra en avfuktare och låta den torka ur taket innan du lägger på nya skikt.

Vill det sig riktigt illa och du har haft en utbyggnad som stått och läckt under en längre tid kan du behöva riva den, särskilt om även väggarna har börjat angripas av fukt.

Det finns även otaliga exempel på när man har gjort övergångarna mellan de gamla ytterväggarna och utbyggnaden på fel sätt. Här börjar det läcka mellan den gamla husväggen och utbyggnadens tak, vilket kan leda till skador på timmerväggarna.

Har du en sådan utbyggnad måste du snarast möjligt se till att täta skarven mellan den gamla väggen och taket. Är det et utrymme som du egentligen inte absolut behöver är det säkrare att riva utbyggnaden och återställa fasaden. Det ser oftast bäst ut då huset återfår sina ursprungliga proportioner.

Om du har behov av utrymmet för förvaring kan det istället vara bättre att bygga en fristående förrådsbyggnad.

Brister i grunden

Många tillbyggnader har gjorts snabbt och slarvigt och man har inte tänkt på att säkra grunden tillräckligt. I ett gammalt hus med rejäl stengrund får man sällan problem då markrörelserna sker väldigt långsamt. Om din tillbyggnad däremot står på betongplintar kan det uppstå problem då dessa lättare rör sig och kan orsaka sättningar gentemot resten av ditt hus. Här är det viktigt att agera snabbt för att det inte ska uppstå glipor och för att golven och väggkonstruktionen inte ska få skador. Jobbar man snabbt brukar det gå enkelt att förstärka grunden och rätta till konstruktionen igen.