Kontakta oss för att annonsera på denna sida.

På detta sätt kan man göra byggnader brandsäkra

Man kan bygga in ett brandskydd i byggnader. Visste du det? Det bästa skyddet mot bränder är både det som är handgripligt, snabbt och rätt. Det är att bland annat har brandsläckare, som sprutar skum om en eld har uppkommit, eller en brandfilt som man kan slänga på en brand. En eld vill ha syre och material som den kan konsumera. Ser man till att genast strypa syretillförseln släcker man branden. Ser man också till att det inte finns något material som elden kan ”äta” ser man till att elden självdör.

1. Brandtätning och brandisolering

Det bästa man kan göra för att minska brandens chanser att överleva är att se till att det inte finns något material som branden kan leva vidare på. Kan man isolera en eld, kan man släcka den. Det som gör att en eld kan fortsätta leva är att den får mer syre och mer material. Att täta med brandskyddande material är ett sätt att se till så att elden inte får mer att leva av. Man kan även isolera rum i huset med brandskyddande isoleringsmaterial så att elden inte får mer syre. Att isolera en brand är det bästa sättet att se till så att den minskar, även om den inte släcks av det.

2. Brandskyddsmålning och brandskyddstapetsering

Elden behöver syre och material som den ”äter”. Trä och papper är lättantändliga material. Ser man då till att väggarna får ett brandskydd, med hjälp av kemikalier i målarfärg och tapeter, ser man till att tapeterna inte börjar brinna. Förhoppningsvis hinner någon upptäcka en brand med hjälp av en brandvarnare i taket, som påkallar uppmärksamheten om att det pågår en brand i ett hus. Det finns många material som inte är lättantändliga. De material som är lättantändliga kan man preparera så att de inte är så lättantändliga längre. Man kan blanda i metaller som kan förhindra att målarfärgen antänds. På samma sätt kan man göra med tapeten.

Se till att få rätt brandskyddande material till villan

När man väl bygger kan man bygga med material som är brandskyddande, och så kan man renovera med brandskyddande material. På så sätt kan man se till att om det skulle uppstå en brand, så sprider den sig inte så lätt. En eld vill ha syre och material som den kan leva av. Stryper man tillförseln av syre och material slocknar branden. Har man dessutom en brandsläckare som sprutar skum och, eller en brandfilt som man kan släcka branden med. En brandfilt ser till att elden inte får något syre. Här kan du läsa mer om brandtätning i Stockholm: http://www.brandtätningstockholm.se.