Kan man bygga hus vid regn?

Det svenska klimatet är sällan pålitligt och för husbyggare kan det i och med detta faktum vara värt att ställa sig frågan om man kan bygga hus vid regn? Eller om man kan sätta igång en byggnation mitt i vintern eller huruvida det krävs speciella – dyra! – åtgärder för att kunna bygga vid någon annan årstid än sommaren.

En sak går direkt att säga om detta: visst går det att bygga hus även vid regn. Hur skulle det annars se ut? Vårt land har ett varierande klimat och en väderlek som kan skilja sig åt från den ena dagen till den andra. Det gör att byggen fortlöper oavsett väderlek och att, så att säga, karavanen fortsätter även om himlen skulle bjuda på ett lite mer fuktigt väder.

Dock: det är definitivt att föredra att bygga vid sol och det man måste tänka på är att ta på sig både hängslen och livrem om man står inför att bygga hus i Sverige. Det senare innebär att man får vara beredd på att regn kan komma och att man därför måste vidta vissa åtgärder innan bygget påbörjas. Att hyra ett väderskydd är ett gott exempel på en sådan åtgärd.

Väderskydd ger säkrare byggen

Skulle man bygga under en ihållande regnperiod så kan konsekvenserna bli väldigt stora. Förvisso så klarar exempelvis trä som material av regn, men däremot så är det värre med fukt. Ser man till exempelvis husgrunden så måste den skyddas så att det inte blir tal om framtida dräneringsprojekt. I synnerhet gäller detta då syllarna är på plats – vid själva gjutningen så är regn ingen direkt fiende.

Vid byggen av modulhus så bör man vara än mer försiktig och skydda sig ännu mer. Vid resning av sådana hus så är faktiskt rekommendationen att man undviker regnväder och att man – om man måste hålla en tidsplan – verkligen ser till att skydda väggarna. Det senare är inte helt lätt i samband med montering och det kan göra att kostnaderna sticker iväg som en följd av att fler arbetare måste delta i projektet. Det givna råd vi kan ge i samband med ett husbygge är att hyra ett väderskydd och ta kostnaden som det för med sig.

Hur hög kostnad det handlar om är svårt att säga – det finns många modeller, det finns flera företag som erbjuder tjänsten och det finns väderskydd i olika storlekar och höjder. Klart står emellertid att ett rejält väderskydd kan skynda på ett byggprojekt och att ett sådant är en garanti för att jobbet håller sig inom rimlighetens gränser vad gäller tidsplan. Här handlar det dessutom om att skydda maskiner, verktyg, material och att erbjuda en säker arbetsplats där riskerna för exempelvis halkskador minimeras. Ett väderskydd bör definitivt inkluderas i budgeten.

Dränering – ett nödvändigt ont

Slutligen: om ett hus blir skadat av fukt så är det inte lika med att huset i fråga måste rivas. Fukt- och mögelskador är otrevliga, men det finns lösningar och det går att komma till bukt med sådan problematik. Att genomföra en dränering är ett bra exempel på hur man kan få en normal levnadsstandard efter att drabbats av exempelvis fuktskador.

Visst, det är slitsamt att se tomten grävas upp och visst kostar det att anlita ett företag för en dränering – men det handlar också om en ren investering som gör att huset går att bo i under en längre tid; utan någon risk för sjukdomar för familjemedlemmarna.