Kontakta oss för att annonsera på denna sida.

Tips & råd till dig som ska bygga en lekplats

Vi tänkte ge några tips & råd om hur man ska bygga en lekplats. Tips som kanske främst vänder sig till fastighetsägare, förskolor, bostadsrättsföreningar och kommuner och som – oavsett – kommer att skapa en plats där barnen fullt ut kan få utlopp för sin energi. En lekplats är så mycket mer än bara en plats för barn att klättra, gunga och allmänt busa i: de handlar om så mycket mer än så och det är inte en yta att fördriva tiden på. Nej, en lekplats vidgar fantasin, den ger barnet motorisk träning, den ger spänning, det knyter sociala kontakter och den låter barnet öva upp sitt mod.

Kort och gott: en lekplats är nästan ett måste i barnets liv. Men, det handlar även om mer än bara någon pliktskyldig gunga, någon klätterställning eller en sandlåda. Som exempelvis fastighetsägare så bär du ansvar över lekplatsen och det ligger på ditt bord att se till att ingen gör sig illa i samband med lek. Och, det sker olyckor.

I Sverige räknar man med att de årligen sker ungefär 19.000 tillbud i samband med lek på olika lekplatser. En del av dessa handlar naturligtvis om rena mesyrer, en del handlar om olyckor som inte går att förebygga och en del handlar om negligerad skötsel, bristande underhåll och om undermålig planering. De senare olyckorna är det som går att förhindra och som du måste ta tag i.

Planering, underhåll och skötsel är A och O

Vi tror inte att någon fastighetsägare, någon förskola eller någon kommun går in i ett projekt med fel intentioner. Vill man bygga en lekplats så vill man också barnens bästa. Och, enligt vår erfarenhet så är det bästa att man direkt tar hjälp av en erfaren partner – både vid den initiala planeringen, för underhållet och för regelbunden besiktning av lekplatsen i fråga.

Den senare punkten är viktig då en lekplats kommer att ta skada titt som tätt: ingenting håller för evigt och barn kan leka ganska våldsamt – vilket gör det troligt att någonting kan komma att gå sönder och i sin tur vålla personskada. Sker en regelbunden kontroll av lekplatsen så minimerar man också riskerna. Vi skulle säga att detta är det första – och bästa – steget att ta i samband med att man står inför att bygga en lekplats. Ta hjälp av en erfaren partner.

Vad gillar barnen och hur skapar du en lekplats för alla?

Barn leker med olika saker beroende på vilken ålder de befinner sig i. Det som kan vara världens roligaste lek ena dagen kan nästa dag vara hopplöst blassé. En viktig detalj i att planera en lekplats är därför att se till alla och skapa en plats där alla åldrar kan samsas. Det kan innebära rutschkanor, det kan innebära klätterväggar, det kan handla om ytor för bollspel och det kan – för de minsta – handla om sandlådor, gungbrädor och gungor. Tänk även på att alla inte har samma fysiska förutsättningar. Den lekplats du planerar bör även inkludera barn med funktionsnedsättningar.

Ett annat tips är att tänka på designen. Barn gillar färger och väldigt mycket pekar på att kreativitet föds och skapas ur spännande design. Ser ett barn en lekplats med många olika färger så är den mer intressant än en lekplats där en enda färg är dominerande. lekplats

Minimera risken för skador

Underhåll är mycket viktigt och tål att upprepas, men lika viktigt är, att planera för att minimera risken för skador. Om ett barn ramlar ned från en rutschkana – vilket sker titt som tätt – hur kan man minimera skadorna av fallet? Här kan exempelvis underlaget vara avgörande och det är fullt möjligt att exempelvis anlägga ett mer dämpande och fallvänligt underlag i samband med att lekplatsen börjar byggas. Sådana underlag är även lättare att sköta och underhålla.

Med detta sagt så hoppas vi att du fått några värdefulla råd & tips för hur man ska tänka i samband med att bygga en lekplats. Kom ihåg att du genom ett sådant bygge bidrar till att nästa generation får en härlig plats att ta nästa steg i utvecklingen på; du gör hela samhället en stor tjänst. Men, gör det rätt direkt!