Kontakta oss för att annonsera på denna sida.

Därför behövs OVK-besiktningar

Ofta dyker det upp nyheter i medierna om exempel på skolor, bostäder, offentliga lokaler och arbetsplatser där inomhusklimatet är undermåligt. Mögel och dålig luft hör ofta samman med att fastighetens ventilation inte fungerar som den ska.

Fastighetsägare är ansvariga för att ventilationen följer gällande krav och staten har därför infört obligatorisk ventilationskontroll (OVK) som en åtgärd för att se till att uppföljning görs löpande, precis på samma sätt som att man regelbundet måste kontrollera att hissarna i en fastighet fungerar som de ska.

De som vistas i en bostad eller en lokal har rätt att känna sig trygga med att luften de andas är hälsosam och inte orsakar sjukdomar. Dålig luft kan nämligen ge upphov till en mängd olika besvär, till exempel allergier, huvudvärk och luftvägsbesvär.

Flera exempel på lokaler som har fått stänga

Det finns ett flertal exempel på till exempel skolor som har fått stänga på grund av dålig luft. Många gånger handlar det om föråldrade ventilationssystem som inte har underhållits korrekt och som inte är anpassade till det högre antal personer som vistas i lokalerna idag till skillnad från när de byggdes. Det är till exempel vanligt på grund av större skolklasser idag jämfört med hur det var för något decennium sedan.

Om du själv vistas i lokaler där du känner att ventilationen kan vara undermålig, till exempel för att du ofta blir väldigt trött eller får ont i huvudet, bör du fråga din arbetsgivare om OVK har genomförts nyligen.

Arbeta förebyggande

Det bästa man kan göra som fastighetsägare är förstås att arbeta förebyggande. Det är inte alltid man är medveten om brister i ventilationen förrän man utför en OVK besiktning. Där kan till exempel se om någon utrustning inte fungerar som den är tänkt eller om ventilationssystemet helt enkelt behöver uppgraderas.

Genom att skaffa sig information om hur ventilationssystemet fungerar idag kan man få veta om det är något som behöver åtgärdas akut, om det finns förbättringspotential samt om det finns behov av att planera in löpande underhåll för att det inte ska uppstå problem vid en senare tidpunkt.

Att besikta ventilationssystemet är alltså en bra förebyggande åtgärd som hjälper dig att spara pengar i längden. Mer om OVK-besiktning och det som görs vid en sådan kan du läsa här.