Kontakta oss för att annonsera på denna sida.

Attefallshus är bygglovsfria men…

Att bygga Attefallshus har de senaste åren blivit väldigt populärt. Hela tjugofem extra kvadratmeter gör ganska mycket om man exempelvis behöver ett extra gästrum, drömmer om en rejäl verkstad att arbeta i eller vill ha en härlig bastu med relaxavdelning. 

Nu diskuteras även om ytan ska utökas till trettio kvadratmeter som en åtgärd för att motverka trångboddheten och bostadsbristen som råder i många delar av landet. Med den nya storleken kan man lätt bygga och inreda en bostad för studenter eller för att barnen ska få något eget när de är stora nog.

Många bygger även Attefallshus som de hyr ut som semesterbostäder och får därmed en fin extrainkomst som hjälper till med vardagsekonomin.

Bygglovsfritt men kräver startbesked

En annan stor fördel med Attefallshus är att de är bygglovsfria. Du får alltså bygga ett, så länge det placeras på behörigt avstånd från grannar, strandskyddsområden och dylikt utan att behöva ansöka om bygglov. 

Men helt fritt fram är det ändå inte. Innan du påbörjar bygget av ett Attefallshus måste du göra en bygganmälan och få ett startbesked. Det innebär att du måste anmäla till kommunen att du planerar att bygga ett Attefallshus, hur det kommer att vara utformat och vad det ska användas till. Du får inte påbörja bygget innan du har fått startbeskedet.

Ditt Attefallshus måste följa Boverkets byggregler och konstruktionsregler. Om huset ska bli en komplementbostad för permanent boende så måste den leva upp till kraven som ställs på energieffektivitet samt på tillgänglighet så att även personer med funktionsnedsättningar kan använda byggnaden.

Det finns även specifika krav på Attefallshusets utformning, till exempel att de inte får vara mer än fyra meter höga till taknock. Din byggnad måste alltså uppfylla dessa krav.

Bygglov krävs i vissa fall

I vissa lägen så krävs det ändå bygglov för att bygga ett Attefallshus. Det kan till exempel vara så att byggnadsnämnden i kommunen har utfärdat speciella krav om ditt hus är beläget i ett område som anses vara särskilt värdefullt, till exempel en äldre kulturmiljö eller ett område med riksintresse för totalförsvaret. Kontrollera alltid detta med din kommun på förhand om du är osäker.