Kontakta oss för att annonsera på denna sida.

När du behöver informationsskylt till bygget

Man på byggarbetsplats

När man arbetar med ett bygge på allmän plats och kanske tar en del av det offentliga området i anspråk för att kunna utföra ombyggnationen och kanske gör så att folk störs på olika sätt, bör man alltid sätta upp en informationsskylt så att människor får veta vad som händer på platsen. Då informerar man om vad det är som händer, vilket företag det är som bygger. Man informerar om vad som byggs, av vem, på vems uppdrag och hur lång tid som man tror att det kommer att ta.

Bra informationsskylt gör människor tålmodiga

Om människor bara får veta vad som pågår och varför, blir de tålmodiga och har överseende med att det kanske är stökigt på platsen där bygget pågår. Då blir det så mycket lättare för byggföretaget att få arbeta utan avbrott. Om man arbetar på allmän plats, är man skyldig att informera allmänheten om vad som pågår, varför och hur länge.

Samtidigt görs reklam för företaget

Den som är smart passar givetvis på att göra reklam samtidigt. Det är ju viktigt att profilera sig som ett aktivt företag som har stora och viktiga arbetsuppdrag för allmänheten och i allmänhetens tjänst. Ju fler som blir medvetna om företaget, desto mer tror folk att företaget åstadkommer. Det är viktigt i sådana sammanhang att företagets namn och logga syns mycket tydligt. Att ha en logga innebär att man underlättar för människor att komma ihåg företaget. En igenkänningsfaktor är mycket viktig.

Så blir skyltens utseende viktig

När man presenterar företaget i sammanhanget är skyltens utseende viktig. Att missa en sådan detalj kan straffa sig. En informationsskylt är lika viktig som den egna fasadskylten, till exempel. Dels måste människorna kunna läsa vad som står på skylten, men även logga, namn och kontaktuppgifter är viktiga. Här kan du läsa mer om ett företag som är experter på dessa saker: https://4sign.se.