Fastighetsägare bär särskilt ansvar för hela fastigheten

byggledarna intro

Det finns en film, som gav Julia Roberts en Oscar som kvinnlig skådespelare med en huvudroll i filmen Erin Brockovich som har en handling hämtad ur verkligheten, spelar hon en roll som advokat som stämde ett företag för att ha förorenat vattnet i en kommun i Kalifornien. Det blev ett känt fall, när många hyresgäster blev sjuka av det förorenade vattnet. Karaktären i filmen vann till sist i domstol då karaktären företrädde de insjukna hyresgästerna. I filmen handlar det om de ”små” människorna mot de ”stora” företagen, och när de på ett ansiktslöst sätt inte vill ta ansvar. Men det ansvaret är verkligt och inte särskilt fiktivt. Som fastighetsägare har man ett särskilt ansvar för dem som man hyr ut till.

Se till att du har ryggen fri

Genom att göra riktiga kontroller tar du som fastighetsägare ansvar för dina hyresgäster. Det finns många olika fällor som man kan gå i. Här tar vi upp de viktigaste kontroller som bör genomföra för att vara på den säkra sidan som fastighetsägare.

Asbest- och radonsanering

Detta är gäller ju inte om man bygger nytt hus. Men har man en fastighet som är byggt före 1977 och efter början på 1930-talet är det mycket troligt att det kan finnas asbest och, eller radon i något av byggmaterialen som användes i huset. Detta var innan man förstod hur farligt både radon och asbest faktiskt är. När det gäller asbest förbjöds det i husbyggen efter 1977, och radon förbjöds i husbyggen i början på 1980-talet.

PCB-sanering

Detta är på samma sätt som asbest och radon; det tog ett tag innan man förstod hur farligt PCB är. Det förbjöds också i byggmaterial under 1980-talet och måste sedan dess saneras från alla slags byggmaterial i hus.

Mögelsanering

Man har kommit underfund med hur farligt det är med mögel i hus till för ganska nyligen under 1990-talet.

Marksanering

Det är mycket farligt om man bygger på hälsofarlig mark. Har man kommit över en tomt utanför staden, som i Stockholm eller Örebro bör man sanera marken så att de boende inte drabbas av hälsofarliga partiklar som kan göra barn och gamla sjuka.

Som fastighetsägare har man ett särskilt ansvar för att marken är tjänlig som man bygger på och inte gör de boende sjuka för att man inte har kontrollerat marken tillräckligt. Det är inte alla företag som har laboratorier och kan ta prover som kan avgöra en marks kvalitet. Läs mer om marksaneringar i både Stockholm och Örebro på: marksanering.nu.