En stålbro är det långsiktiga alternativet

Det vanligaste byggmaterialet för en brokonstruktion i Sverige är stål, och en stålbro kan antingen byggas som en konsolbro, balkbro, bågbro eller hängbro.

Anledningen till att så många broar tillverkas av stål är att det är ett så utmärkt material. Företag som tillverkar broar använder framförallt det miljövänliga Duplex-stålet eftersom det förbrukar lite resurser vid framställning och har hög hållfasthet. Duplex-stål står emot rost bättre än andra rostfria stål vilket gör att det passar i utsatta miljöer.

En stålbro kan tillverkas i moduler som svetsas eller monteras fast på plats. Stål är ett lätt material vilket tillsammans med att det går att transportera i moduler gör att det är mindre resurskrävande när det ska flyttas från verkstaden. Duplex-stål är dessutom återvinningsbart till 100% och är därför ett bra val ur miljösynpunkt.

En stålbro behöver inte ytbehandlas

Eftersom Duplex-stål inte behöver någon ytbehandling blir den i princip underhållsfri utan miljöfarliga beläggningar. Stålet klarar det nordiska klimatet och passar bra för broar som står nära havet eftersom det inte skadas av den salta luften. När du anlägger en stålbro slipper du därför byggnadsställningar och avstängningar för att underhålla bron.

Företag som tillverkar stålbroar har rätt kompetens och erfarenhet för att hjälpa till med det inledande projektarbetet som innebär konstruktion, kalkyler och beräkningar av hållfasthet. När den första fasen är avklarad står de för tillverkning, transport och montage av den färdiga bron. Kontaktar du företaget får du kunnig hjälp och en hållbar offert så att du kan gå vidare i processen på ett tryggt sätt.