Annonsera här.

Kontakta oss för att annonsera på denna sida.

Är du i behov av ett byggföretag?

I och med att rot-avdraget finns tillgängligt och går att använda för privatpersoner som behöver hjälp med exempelvis renoveringar, reparationer och tillbyggnader så har också efterfrågan efter olika byggföretag kommit att öka. av naturliga skäl. Kan man – som idag – dra av 30% av den totala arbetskostnaden för en renovering – ja, då blir denna också lättare att motivera för en vanlig familj i exempelvis Stockholm.

Utan rot-avdraget så hade man förmodligen avstått från att inleda projektet, man hade ansett det för dyrt och man hade skjutit det på framtiden. Rot-avdraget har, helt klart, hjälp till att förverkliga drömmar och dessutom ökat vår tillväxt samt antalet jobb i Sverige. Nya byggföretag har startat, nyanställningar har skett och hela byggbranschen – inte bara i Stockholm – är i full blomning.

Hitta rätt byggföretag och slipp bekymmer

Dock så växer det även en hel del ogräs på denna härliga sommaräng. Ogräs som måste plockas för hand och där du som privatperson måste sätta dig själv i arbete. Det finns nämligen en stor avigsida med rot-avdraget och denna stavas kvalitet – eller brist på sådan, snarare. Antalet fuskjobb har ökat och till stor del ersatt den tidigare farsoten som fanns i byggbranschen.

Där man förr – innan rot-avdraget – såg att många valde att betala sina renoveringar svart och utan att skatta så ser man idag att många väljer att använda rot-avdraget och få ett jobb utfört enligt gällande skatteregler. Men, jobbet i fråga kan visa sig hålla sådan låg kvalitet att det redan efter något år måste göras om och där skadorna – exempelvis vatten-, el-, eller fuktskador – måste korrigeras till en hög kostnad. Det byggföretag man anlitat ställer sig ovilliga att reparera, de gör sig oanträffbara – de kanske slutat existera! – och de vill inte på något sätt ställa upp och erkänna sina misstag. Här har vi ett stort problem där det inte finns någon konkret lösning. Däremot så finns det små nycklar som kan användas och som kan minimera riskerna att drabbas av ett fuskjobb.

Först och främst och innan vi visar hur du kan agera och hur du ska tänka så ska vi även nämna att branschen i stort håller på med en slags självsanering. Ett seriöst byggföretag i Stockholm drabbas även de av ett sämre rykte om fuskjobben – som idag – hela tiden påvisas. Det skapar en osäkerhet hos privatpersoner, det skapar misstänksamhet och det gör att folk drar sig för att anlita företaget i fråga.

En av metoderna som används är omdömen på exempelvis internet, en annan handlar om att ge referenser och en tredje innebär att man – genom bilder – visar upp de jobb man gjort. Tre metoder som – gemensamt – kan visa att att man är ett seriöst byggföretag.

Så här agerar du för att välja ett seriöst byggföretag i Stockholm

Det du som privatperson ska göra är alltså att se över hur omdömen ser ut, vilka referenser som finns samt hur projekten man varit inblandade i har sett ut. Utöver detta tycker vi även att dessa punkter är viktiga vapen i att hitta rätt:

  • Betalning: ska alltid ske efter avslutat jobb. Lägg aldrig något i förskott.
  • Garanti: Se till att få garanti på jobbet och på materialet som använts. Det senare ger ofta kortare garanti än vad jobbet gör.
  • Uppföljning och besiktning: En löpande dokumentation av jobbet är nödvändigt – gärna genom fotografier. Detta kan vara bra att luta sig mot i framtiden om någonting skulle gå snett och du behöver processa mot ditt försäkringsbolag. Se till att arbetet besiktigas direkt efter avslutat jobb och av en oberoende besiktningsman.
  • Totalentreprenad: Vi anser att du kommer att tjäna på att anlita ett och samma byggföretag i Stockholm snarare än flera mindre sådana. Istället för en mindre el-firma, en rörmokare, en plattsättare och så vidare så får du allt i samma paket. Visst, det kan vara lite dyrare för stunden  – men i det långa loppet så kommer du att spara pengar.

Läs mer om bygg och byggledning här.