Att renovera och måla om en stor fasad

Att renovera och måla om en större fasad är något som kräver en hel del energi och tid. Många väljer att helt enkelt överlåta detta på en firma, men det är inte ovanligt att man gör det själv. För att kunna göra det själv på ett bra sätt krävs dock vissa förkunskaper, eller att man helt enkelt läser på tillräckligt inför arbetet. Många som inte har särskilt stor erfarenhet väljer att samråda med entreprenörer eller måleributiker för att nå bästa resultat.

Beroende på hur stor fasaden är, kan det bli mer eller mindre komplicerat. Främst är det höjden som kan ställa till det. Vid stora renoveringar och ommålningar är det inte ovanligt att klätterplattformar används. För privatpersonen med villa är det dock mycket sällan som klätterplattformar ens kommer på fråga. För höga skyskrapor är det en annan sak.

Göra det själv eller anlita en firma?

Om du ännu inte har bestämt dig för om du ska leja ut arbetet på en entreprenör eller inte, kan det vara bra att känna till några av för- och nackdelarna. Den mest uppenbara nackdelen med att anlita en firma är att det blir dyrare. Då är det ju inte bara materialet som ska betalas – utan också hantverkarnas arbetskostnader, vilket sannolikt kommer vara den största utgiftsposten i ett dylikt projekt.

Ska man göra det själv får man dock vara beredd på att lägga ner en hel del tid. Har man inte mycket erfarenhet av målning och fasadrenovering sedan tidigare finns givetvis också vissa risker att arbetet inte riktigt blir så bra som man har tänkt sig. I sådana fall kan det faktiskt bli dyrare, om man gör misstag som är kostsamma att reparera.

Klätterplattformar

Som privatperson behöver du knappast fundera på klätterplattformar. Om det är ett större projekt på ett högre hus är det dock något som kan krävas. Det här gör såklart arbetet betydligt dyrare, då hyra och installation av en klätterplattform inte direkt innebär en försumlig kostnad. Det är dock främst byggföretag, och inte privatpersoner, som behöver fundera på detta.

Vilken färg?

Att välja färg inför ommålningen är ett av de största besluten man kommer att behöva ta. Kanske funderar du på vilken färg du själv tycker är snyggast, eller vilken färg det är som kommer att vara populär även framöver. Många tror att ”vanliga” färger som rött och vitt är ett säkert kort inför framtiden. Även grönt eller svart är färger som många tror kan bli mer populära framöver. För att köra på ett riktigt säkert kort är dock vitt eller rött troligen de bästa valen.