Användbart och hållbart ytskikt

Som ytskikt på vägarna är asfalt det allra vanligaste. Det är ett material som är hållbart och stabilt men som samtidigt är något elastiskt och som kan släppa igenom och leda vatten.

När man började använda sig av asfalt så hade man hittat ett ytskikt som var mycket bra att använda sig av till vägar. Men idag har man hittat många fler användningsområden för asfalten. Man brukar använda asfalt som beläggning i parkeringshus, på parkeringsplatser, trottoarer och till och med torg. Men idag finns det även sammansättningar som går att använda inuti villor om man vill. Även om det ännu är något som mer lockar de mer innovativa husägarna.

Valet av färg

Det inte så många vet om är att man kan välja färg på asfalt. Förutom den vanligaste svarta färgen så finns det några fler färger att välja bland, som rött och grönt. Asfalt är i stort sett ett material som man kanske trodde hade funnit sitt användningsområde men som man idag forskar kring och hittar nya vägar att använda det på. Man kan också skapa olika sammansättningar beroende på hur stora stenar man blandar i asfalten, vilket gör att vattnet får lättare eller svårare att ta sin in i materialet. Det pågår även forskning gällande miljövänligheten i materialet, där man hittat sätt att skapa asfalt på som är betydligt bättre för miljön än vad ursprunget är. Med andra ord är det ett material som ännu ligger i sin linda och som kommer utvecklas framöver. Läs mer om asfalt på denna webbsida: asfaltstockholm.se