Så ofta behöver man besiktiga taket

Alla tak måste förr eller senare läggas om men hur vet man när det verkligen är dags? Och hur ska man tänka om man vill byta takbeläggning och vilka olika material finns det att välja mellan?

Genom att årligen besiktiga husets tak håller man koll på när det är dags att byta. Det är viktigt att även kontrollera innertaket uppe på vinden. Tecken på att fukt letat sig in är mörka fläckar eller dålig lukt. Runt skorsten och fönsterkupor blåser det lätt in snö eller regn och därför ska man titta lite extra där. Både sol, vind, regn och snö sliter hårt på ett tak och tillslut är takmaterialet förbrukat och måste bytas. Olika material håller också olika länge. Ett tegeltak kan hålla i hundra år, förutsatt att pannorna tvättas rena från mossa när det behövs. Ett plåttak brukar klara trettio till fyrtio år och ett papptak tjugo till trettio år.

Olika takmaterial

De vanligaste takmaterialen är tegel, betong, plåt och papp men det finns även gröna tak, eller sedumtak som det egentligen heter. Andra material är koppar, shingel, trä, skiffer och halm. Självklart vill man ha ett tak som passar huset och ofta har arkitekten gjort ett bra val. Därför är det sällan man byter även om det går. Ska man byta taktyp på sitt hus måste man först förvissa sig om att det går och att materialet passar taklutningen och konstruktionen. Oftast behöver man också tillstånd från kommunen innan man kan byta taktyp. Läs mer om takläggare på denna webbsida: takläggarestockholm.net