Försäkra dig rätt inför bygget

Ordentlig trygghet är viktigt vid byggprojekt

Villa nybygge

Inför ett bygge är det viktigt att vara ordentligt försäkrad. Men hur går man till väga? Här bjuder byggledarna.se på en genomgång av de vanligaste försäkringarna inom byggbranschen.

Det är viktigt att välja rätt försäkring när du ska bygga eller renovera ditt hus eller lägenhet. Särskilt viktigt är det när du har anlitat en hantverkare. Det beror delvis på att lagen ibland kräver särskilda försäkringar, delvis för att du står oskyddad mot byggfel, olyckor och annat felaktigt utfört arbete om du inte har rätt försäkring.

Inte samma som hemförsäkring

Det är viktigt att komma ihåg att din vanliga hemförsäkring inte är samma som de speciella försäkringar som omfattar dig och/eller byggaren och entreprenören vid ett bygge eller renovering.

Hemförsäkringen gäller ditt vardagsliv, medan de försäkringar vi går igenom här gäller specifikt för olika delar av ditt byggprojekt.

Viktigast innan du knyter upp dig på en försäkring är att du först pratar med din hantverkare eller byggare. En seriös företagare kan alla regler och lagar och vet vilka försäkringar som är relevanta för olika projekt.
Kolla dessutom alltid en extra gång att du har rätt försäkring och begär alltid ut papper.

Allriskförsäkring

Allriskförsäkringen tecknas av hantverkarna eller entreprenörerna som utför arbetet. Du täcks dock också av denna grundläggande försäkring. Allriskförsäkringen ger dig skydd under byggtiden och fram till två år efter att entreprenaden är avslutad. Denna försäkring täcker inte bara byggnaden, utan även det material och de verktyg som används under själva bygget.

Byggfelsförsäkring

Byggherren kan vara både husägaren eller entreprenören som bygger huset. Vid bygge av hus, fritidshus samt även vissa tillbyggnader som kräver bygglov, ska byggherren teckna en så kallad byggfelsförsäkring.
Byggfelsförsäkringen skyddar mot flera olika saker: det kan vara konstruktionsfel, fel i elinstallationer samt vatten- och värmeinstallationer, med mera. Upptäcks felen inom tio år efter att bygget avslutas så gäller byggfelsförsäkringen.

Ansvarsförsäkring för hantverkare

Entreprenörer som anlitas vidd byggen och renoveringar ska alltid omfattas av en egen ansvarsförsäkring. Försäkringstypen är inriktad på att skydda mot skadeståndskrav för skador som drabbar en utomstående. Det vill säga en person som råkar ut för en olycka eller något annat som går fel i samband med bygget eller renoveringen. Ansvarsförsäkringen är idag obligatorisk, i alla fall bland seriösa hantverkare, och kan vara ett viktigt skydd när olyckan slår till.

Färdigställandeskydd

Färdigställandeskyddet tecknas alltid av byggherren och gäller vid både nybygge och tillbyggnationer av hus. Försäkringen skyddar mot en konkurs för entreprenörer som arbetar på bygget. En konkurs som kommer vid fel tillfälle kan få arbetet att stanna av helt, vilket kan bli mycket kostsamt, och besvärligt om bygget befinner sig i ett känsligt läge. Är du försäkrad med färdigställandeskydd så kan du i många fall starta om arbetet inom kort.

Det här var de viktigaste och vanligast förekommande försäkringarna i samband med byggen. Försäkringsvärlden är dock något av en djungel och det finns mängder av olika varianter – och försäkringsbolag.

Hör av dig till ditt eget försäkringsbolag om du är osäker. Men viktigast är att du kontrollerar att det anlitade byggföretaget är rätt försäkrat innan bygget kör igång.