Vad innebär en bergsprängning i Stockholm?

Varje byggnation som sker måste ha en stabil grund att stå på. Det innebär att arbetet med grunden dels är det första som sker och att det dels också är att anse som det viktigaste momentet. I exempelvis Stockholm – en stad under kraftig expansion och där man bygger i stort sett överallt – så ser man således att mark- och grundarbeten äger rum väldigt frekvent. Det som dock är talande – och något som du verkligen kan ta till dig om du bor i Stockholm och planerar att bygga ett hus – är att det finns väldigt mycket dolt under ytan. Stockholm är en kuperad stad med ganska steniga och bergiga geologiska områden. Det innebär att ett vanligt grundarbete i många fall måste kompletteras med en bergsprängning för att få en grund där huset/byggnaden i framtiden kan stå stabilt.

Vi fortsätter och säger att du ska bygga ett hus i Stockholm. Du ska vara medveten om att A) en bergsprängning kan tvingas ske; man kan aldrig veta exakt vad som döljer sig under jorden och B) att den kan bli ganska kostsam om den sker akut. Därför så är vårt råd att du undersöker marken innan du sätter igång. kan du exempelvis ge ritningar till en entreprenör inom bergsprängning så kan det företaget räkna på jobbet och ge dig ett fast pris – skulle de hela ske akut så blir kostnaden högre. Du kan dessutom förberedda inför en bergsprängning och spara ännu mer pengar också.

Dessa detaljer kan sänka priset:

  • Se till att det finns färdiga höjder som entreprenören inom bergsprängning kan använda sig av.
  • Se över om det är möjligt att använda delar av tomten för fraktionerna som kommer efter sprängningen. Det blir billigare än att frakta bort allt.
  • Gräv fram berget så gott det går.

En bergsprängning måste vara säker

Av ganska uppenbara skäl så måste en bergsprängning ske kontrollerat och den måste vara säker både för person och egendom. Du har ett ansvar i detta; åtminstone en skyldighet gentemot dina grannar. Deras hus får inte ta skada av de kraftiga vibrationer som kommer av en bergsprängning. Därför måste en vibrationsmätare placeras i närliggande hus och här får du, naturligtvis, hjälp av entreprenören du anlitat för din bergsprängning – både med information och den initiala och avslutande besiktningen av grannarnas hus i Stockholm.

Anlitar du en skicklig entreprenör så brukar inga skador ske vid en bergsprängning; man anpassar arbetsmetoderna efter de förutsättningar som ges. Ett sätt och exempel på detta kan vara att man exempelvis delar upp berget snarare än att utföra en mer regelrätt bergsprängning med sprängmedel.

Här använder man sig av hydrauliska maskiner och delar berget i sektioner som därefter går att flytta. Detta kan faktiskt bli billigare – men det förutsätter att det företag du anlitar har en stor maskinpark samt erfarenhet av bergspräckning (som det kallas). Efter att arbetet skett – oavsett om en bergsprängning elle en spräckning ägt rum – så är det viktigt att det som är kvar säkras och att det inte förekommer någon rasrisk. Du kan även räkna med att det kan tillkomma en kostnad för att återställa saker och ting till normalt skick. Har man använt en tyngre maskin så kan gräsområden tagit skada; något som alltså kräver ett mindre jobb.