Är det dags för en fasadrenovering i Stockholm?

Modern lägenhetsbyggnad

Som fastighetsägare eller BRF är underhållet extremt viktigt sett till den totala kostnaden. Missköter man underhållet av sin/sina fastigheter så kommer detta i slutändan att leda till dyra omkostnader då exempelvis akuta ingrepp kostar mycket pengar. Ligger man i framkant gällande sitt underhåll så kommer man förvisso att få betala lite mer pengar initialt, men man tjänar på det i det långa loppet.

“ En fasadrenovering ger fastigheten längre livslängd. Genom sprickor så kan väta tränga in och skada husets bärande konstruktion. Dessutom finns ett estetiskt värde i en fasadrenovering; något som gör varje lägenhet mer värdefull “

Ett av de underhåll som är lättast att upptäcka gäller en fasadrenovering. Äger du en fastighet med puts så kan du se att underhåll i form av en fasadrenovering bör göras om A) putsen i fråga börjar spricka B) sjok börjar lossna ) putsen ser väldigt smutsig ut. Vid det senare kan man – innan vi fortsätter – klara sig undan med en fasadtvätt; något som ger en god effekt och som inte är så kostsamt.

Vid sprickor och där sjok av puts lossnar dock, där bör man agera. Detta av flera skäl och där några ser ut som följer:

  • Bättre skydd. Fasaden – i det här fallet puts – utgör det primära skyddet mot väder och vind. Regn, snö, hagel, solsken och vind sliter på huset och håller er fasad ett undermåligt skick så kan väta tränga igenom och skada huskroppen. I Stockholm så blir en fasadrenovering dessutom viktig sett till att det i den staden finns mer avgaser som även de sliter enormt på både fasad och – vid en skadad sådan – husets konstruktion.
  • Säkerhet. Du som fastighetsägare ansvarar för säkerheten vid din/dina fastigheter. Skulle putsen lossna och träffa någon förbipasserande så är det du som kommer att stå som skyldig. Underhåll i form av en fasadrenovering blir alltså väldigt nödvändig.
  • Mer värde i fastigheten. En fasadrenovering gör fastigheten vackrare och mer inbjudande. Varje enskild bostad blir därför mer värdefull och går att sälja/ hyra ut för mer pengar.

Anlita rätt företag för er fasadrenovering i Stockholm

Den stora frågan är alltså inte varför en fasadrenovering bör göras med jämna mellanrum – frågan är istället vilket företag som ska anlitas. I Stockholm finns det ett ganska stort urval och det kan vara svårt att hitta rätt. Vi tänkte därför rada upp några punkter som kan göra valet lite lättare och som kan leda till både ett bättre pris och till bättre kvalitet.

  • Flera offerter. Steg ett är att begära in fler offerter från företag som erbjuder tjänsten fasadrenovering. Ställ dessa mot varandra och se hur prisbilden ser ut.
  • Referenser: Steg två är att se vilka tidigare uppdrag man haft. Hör er för hos andra BRF:er hur de upplevt tjänsterna och hur pass hållbart resultat de fått av sin fasadrenovering.
  • Tidsplan: En fasadrenovering kommer att innebära en tid av uppoffringar. Det kommer att ställas ställningar längs fastigheten, det kommer att låta en del och det kommer att vara arbetare i omlopp. Se till att det företag ni anlitar klarar av att hålla den uppsatta tidsplanen.

Läs: fasadrenoveringstockholm.org för mer information.