Projektledning inom byggområdet i Göteborg

Byggledning eller projektledning? Har du en större byggnation eller renovering på gång i Göteborg så behöver du personer som kan styra skeppet mot framgång.

Vid en större byggnation i Göteborg krävs det många olika slags kompetenser. Det kan vara alltifrån inköpare till snickare och maskinförare som ska samordnas för att projektet ska slutföras. Och slutföras på ett önskvärt sätt. Därför brukar man använda sig av en slags styrgrupp som kallas för en byggledning eller en projektledning.

Men när ska man välja en byggledning och när ska man välja en projektledning? Egentligen är det ungefär samma sak. Det enda som möjligen kan skilja sig är att personer inom en byggledning har längre eller större kunskap inom byggprocessens delar, som att man kanske är före detta snickare eller att det finns en eftergymnasial utbildning inom bygg.

Arbeta med projektledning

Den som väljer att arbeta med projektledning inom bygg kan dock vara mycket bevandrad inom området. Så egentligen är det mest olika sätt att formulera uppdraget. Men vad är det då man ska göra som byggledare eller projektledare på ett större byggprojekt?

Det är upp till byggets ledning att se till att alla riktlinjer och ramar hålls. Som budget, säkerhet, miljö, tidsramar med mera. Men det finns även en hel del samordning som ska ske när det gäller olika yrkesgrupper och moment. Något som kan vara svårt att överblicka för någon som endast arbetar med ett moment eller som endast kommer in under en specifik period i projektet.