Linjemålning – konsten att skapa orientering

Linjemålning är ett brett område, men generellt kan man säga att det handlar om att skapa markeringar på marken för att vägleda trafik eller människor. Ett företag som sysslar med linjemålning åtar sig vanligen uppdrag med stor variation, från väglinjer som sträcker sig flera mil till parkeringsrutor i garage, ibland kanske till och med hopphagar och basketplaner på skolgårdar.

Man tänker inte så ofta på det, men faktum är att vi på de flesta platser i byar och städer är beroende av någon sorts guidning via linjemålning. I trafiken är det oumbärligt med ränder som visar var vägen slutar och börjar, var man inte får köra om, var man har väjningsplikt, övergångsställen osv. Vårt svenska vägnät står och faller med linjemålningen lika mycket som med asfalten, den är lika viktig för en säker trafikmiljö. En parkeringsplats utan linjer, hur skulle den se ut? En smula kaotisk, förmodligen.

Material

För linjemålning på vägar användas vanligen så kallad trafiklinjefärg, en stark och tålig plastbaserad färg som dessutom har fluorescerande egenskaper som gör att den syns om natten. För att applicera färgen krävs specialbyggda maskiner, linjemålare, som finns både som handhållna varianter eller som åkbara maskiner eller vagnar som man spänner bakom en lastbil. En seriös firma som sysslar med linjemålning har vanligtvis en rätt stor maskinpark att välja från , vilket gör att de kan erbjuda många typer av linjemålning.

Förutom färg och maskiner behövs i regel också skyddsutrustning i form av skyddsoveraller och ansiktsskydd. Färgen man använder är vanligtvis inte farlig för vare sig miljö eller hälsa men som med all typ av målning kan långvarig inandning av kemiska produkter orsaka problem, varöfr man bör skydda sig så bra man kan.

Gator och vägar

I stadsmiljö handlar linjemålning ofta om att fylla i befintliga linjer. I vissa fall ska linjesträckningar ändras och då behöver man först skrapa bort den gamla färgen. Även detta görs med speciella maskiner, det finns till och med vissa kombimaskiner som både tar hand om bortskrapning och applicering av ny färg. Att man är noggrann när man ska rita en helt rak linje på en gata som sträcker sig flera kilometer säger sig självt. Det syns direkt om någon slarvat vid linjemålning och en ojämn linje får helt enkelt göras om direkt.

Parkeringsplatser

Ett annat område där det behövs mycket guidning är på parkeringsplatser och i parkeringsgarage. Här behövs tydlig markeringar som visar var man får stå, samt hur man ska köra för att komma till de olika sektionerna på parkeringen eller i parkeringshuset. Ett parkeringsgarage som inte målats om på ett antal år kan behöva, dimensioneras om helt med nya linjer och markeringar, eftersom bilarna vi kör idag är betydligt större än för bara något decennium sen. I dessa fall kan linjemålningsföretaget hjälpa till med planeringen av de nya linjerna.

Andra områden för linjemålning

På många platser i samhället finns behov av linjemålning. Sjukhus, industrier, flygplatser, köpcentrum – listan kan göras hur lång som helst. Ett flexibelt och seriöst företag inom linjemålning och vägmarkeringar har en hel del att göra! Läs mer om linjemålning på: linjemålning.com.