Kontakta oss för att annonsera på denna sida.

Ledarutveckling behövs även inom byggbranschen

byggledare diskuterar ritning

Det finns många områden inom bygg och anläggning som kräver gott ledarskap. I byggbranschen verkar företag ofta på flera olika projekt samtidigt, med flera olika processer på olika nivåer. Från det dagliga arbetet på de befintliga byggplatserna och ända upp till styrelsenivå handlar ledarskapet om att samordna, visualisera och att få med sig folk i processerna. Att alla vet varför ett beslut tas och vad som krävs för att man ska nå uppsatta mål är en ledares största ansvar.

Därför är behovet av ledarutveckling stort även inom byggbranschen. Framför allt är det nog synen på vad en ledare är och vad som kännetecknar en god ledare som är viktigast. Att vara ledare behöver inte innebära att man har en traditionell chefsposition inom företaget. Inom byggbranschen handlar det ofta om att leda kortare eller längre processer, kanske i egenskap av bas på ett bygge, eller expert inom ett speciellt fält. Har man det som behövs för att kunna leda en process, om den så är stor och komplicerad eller av det enklare slaget, och få sina medarbetare att förstå processen och tillsammans vilja genomföra den, då är man en bra ledare.

Kurser i ledarutveckling

Alla företag bör låta beröra medarbetare gå en kurs i ledarutveckling med jämna mellanrum. Arbetet med att bli en riktigt bra ledare är inte bara något man ägnar sig åt under några veckor, utan det är en utveckling som ständigt pågår. Att få hjälp och stöd i den processen, hjälp med att se vad man kan bli bättre på och stöd för att ta sig an utmaningar och utmana sin självbild, det är viktigt.

Det finns gott om kurser i ledarutveckling. En del specificerar sig på speciella branscher, som byggbranschen, medan andra är mer generella. De kan också luta sig mot olika psykologiska modeller, något som den som leder kursen generellt kan förklara innebörden av när ni försöker hitta en bra kurs i ledarutveckling. Det viktigaste är så klart att den som leder kursen själv är en bra ledare och så att säga statuerar exempel och är en förebild för dem han lär ut sina kunskaper till. Han eller hon ska också vara en rak och ärlig person som vågar utmana invanda föreställningar som både människor och organisationer har om sig själva.

Att våga bli en bättre ledare

Det är inte alla som känner sig trygga med en ledarroll, även om andra kanske tycker att de är lämpliga för det. Sedan finns det vissa som föds med en stark tro på sig själva och tycker om att bestämma. Det är inte säkert att dessa människor passar bra som ledare. Det beror helt på hur bra de är på att entusiasmera sina medarbetare, och få dem att känna att de är en del i en gemensam process. En bra ledare tar beslut och stakar ut riktningen för gruppens bästa, inte för egen vinning.

En kurs i ledarutveckling kan göra att en person växer och vågar ta steget att leda andra på ett empatiskt och intuitivt sätt. För ett byggföretag är det, lika väl som i andra branscher, guld värt att ge de egna medarbetarna chansen att nå sin fulla potential, och att uppmuntra dem till att bli bättre förebilder för varandra genom en kurs i ledarutveckling.