Hyra kranförare – gärna från samma aktör som hyr ut mobilkran

Hyra kranförare görs med fördel från samma företag som man hyr kran av. Det är värt att vara ute i god tid med att boka såväl kranförare som mobilkran.

Det är bråda tider för många företag inom byggbranschen. Runtom i Sverige byggs nya fastigheter i hög fart, och vissa aktörer menar att det kan komma att råda brist på tillgänglig utrustning om byggtakten skruvas upp ännu mer. Särskilt eftersom många byggföretag hellre väljer att hyra fordon och större maskiner istället för att köpa en egen maskinpark.

Det gäller alltså att vara ute i god tid med planeringen, om man ska projektera ett större bygge. Det kan vara värt att skriva kontrakt med ett uthyrningsföretag redan på planeringsstadiet, för att försäkra sig om att rätt personal och rätt maskiner kommer att finnas på plats då de behövs. Ett exempel på utrustning som är helt oumbärlig inom byggbranschen är mobilkranar. 

Hyra kranförare med rätt kompetens

Det är värt att tänka på att det ofta inte räcker med att hyra själva kranen. Det är också viktigt att hyra kranförare, gärna från samma företag som man hyr kranen från. Att personalen redan från början har full koll på just den specifika kran som ska köras kan förenkla arbetet och till och med förkorta byggtider. Ingen tid spills på inlärningskurvor för okända modeller av mobilkran eller tornkran.

De flesta uthyrningsföretag för mobilkranar och kranförare har ett brett utbud av olika maskiner. När kontakten med företaget väl är etablerad och bygget är igång, finns ofta goda möjligheter att justera den första beställningen allt eftersom behoven förändras på bygget. Särskilt när man bokar utrustning med god framförhållning kan det vara klokt att höra sig för vad gäller flexibiliteten hos uthyrningsföretaget, så man inte låser fast sig vid en specifik maskin.