Hur mycket dammar golvslipning?

Svaret är att en sådan idag dammar avsevärt mycket mindre än vad motsvarande projekt gjorde för några år sedan. Anledningen till detta är att dagens moderna slipmaskiner har bättre sugförmåga och att de – i takt med att slipningen sker – suger upp slipdammet. Det kommer fortfarande att damma, men inte ens i närheten av vad som förr var fallet.

Att en golvslipning idag dammar mindre är en klar fördel. Där man förr var tvungen att lägga enorm omsorg på att täcka över alla springor så kan man idag nöja sig med att täcka över de väsentliga och att – efter avslutat projekt – dammsuga. Det är klart fördelaktigt och då dessutom maskinerna i fråga blivit lättare att hantera så är golvslipning idag mer gångbart.

Det är emellertid inte jämställa med att det är ett enkelt projekt som vem som helst kan göra. Tvärtom; man bör fortfarande överväga att ta professionell hjälp vid en golvslipning. Gör man det så får man ett bättre jobb, med mindre damm och betydligt mer effektivitet som en följd av slipmaskinernas utveckling. Det blir helt enkelt billigare.

Varför du ska ta professionell hjälp

Vi tänkte rada upp några starka argument till varför du ska överväga professionell hjälp i samband med en golvslipning. Vi utgår här från att du saknar vana och att du – som många andra – hört att en golvslipning är en lätt match att utföra på egen hand. Har du genomfört en sådan tidigare – och fått fram ett tillfredsställande resultat – så kan du säkerligen lyckas igen; men då vet du å andra sidan också vilket enormt jobb som krävs.

Här är våra argument till att anlita en golvslipare:

Jobbet är tungt. Att slipa ett golv tar tid och det kräver noggrannhet. En maskin väger runt 70 kilo och är inte helt lätt att styra. Även om de är lättare att manövrera idag så krävs det rätt teknik. Minsta misstag kan, så att säga, ta för mycket golv och kosta extrajobb i slutändan. <

Maskinhyra. Du kommer att få hyra en maskiner och det innebär även att du är den som kommer att få sköta transport och lyft av dessa. Det är inte helt lätt – med tanke på vikten. För varje dag du drar över så ökar också kostnaden. Väljer du att anlita en golvslipare så finns alla maskiner redan till hands och inkluderas i fakturan.

Krävande jobb. Det är väl bara att slipa med ett grovt papper? Ja, till viss del. Du börjar de facto med ett grovt papper, men allt eftersom så ska du byta till finare sådana. Vet du när det är dags att byta? Sker bytet för snabbt så innebär det slipspår som kan vara extremt svåra att få bort. Dessutom: har du förberett golvet? Minsta lilla spik kan skada slippapperet och då ett sådant kan kosta upp till 100 kronor styck så måste man också se till att golvet är fritt från allt som kan skada.

Rot-avdraget. Du kan använda Rot-avdraget för en golvslipning och i och med detta dra av 30% av den totala arbetskostnaden. I och med att arbetet sker effektivare idag så blir också timtaxan lägre. Rot-avdraget gör skillnad!

Efterarbete. Slipningen är en del av att få ett vackert golv. Ytbehandlingen är en annan extremt viktig faktor som kräver ett särskilt kunnande. Vilken ytbehandling ska du ha, hur appliceras den och hur lång torktid handlar det om? I många fall krävs det två personer för att få fram ett perfekt resultat och det innebär alltså att du behöver hjälp. Resultatet blir bättre om du låter proffs sköta jobbet.