Kontakta oss för att annonsera på denna sida.

Så kan du göra jobbet mer effektivt

husritningar och husbygge

De som har arbetat på en arbetsplats med många rördragningar, elledningar och kablar som ska dras från det ena stället till det andra, vet att efter några timmars arbete med ledningar, rören, kablarna och annat som ska ordnas, så har man fått en enda röra efter ett tag. För alla hantverkare underlättar det om det är möjligt att märka alla ledningar. Är det då många olika källor för ledningarna blir det till sist många post-it-lappar och svart färg på ledningarna. Då är det mycket bättre med en färdig märkning, så ser du direkt vilka ledningar du har att göra med.

Svensk märkning världsomspännande system

Partex är en märkning som har fått otrolig spridning världen över, och det är inte så konstigt. Det är en svensk uppfinning även om tanken inte är ny. Men det är ett svenskt företag som har tagit patent på uppfinningen och satt det i ett system som alla hantverkare kan arbeta efter. I stället för att märka ledningarna och kablarna själva och till sist få svart färg på händerna, kan man alltså få ledningarna och kablarna färdigmärkta. Det finns olika slags information som man kan behöva på sina ledningar och kablar. Har man då ett eget system kan man få den information som man behöver genom att beställa dem från det svenska företaget Knutwall. Det är dessa som har utarbetat ett utmärkt system för märkning som underlättar arbetet för alla som arbetar på byggen.

Knutwalls historia

Knutwalls historia börjar redan under 1960-talet med grundaren som hette Knut Wall och som redan då gjorde märkhylsor för kabelmärkning. Han skrev då för hand på alla hylsor, som sedan brändes fast. Företaget gick bra och köpte upp ett antal gånger och man automatiserade tillverkningen av de märkta hylsorna för ledningar och kablar. Sedan dess har man vidareutvecklat systemet med kabelmärkning och numera kan vem som helst beställa märkta ledningar och kablar efter eget system och tycke, över internet.

Fördelar med enkel beställning

Det som gör dessa märkningar unika är den att man själv kan bestämma exakt vilken märkning man önskar. Det gör man själv via internet vilket underlättar så att man inte missförstår varandra om informationen ska gå från den ena till den andra. Man ansvarar själv för att märkningen blir rätt. När man sedan har lagt in en beställning är det sedan bara att vänta på leveransen. Bor man i Sverige sker leveransen efter en, två dagar, beroende på posten. Och det kostar inte mycket.