Fördelar med att vara nära sina kunder

Alla företag är beroende av kunder för att kunna överleva och det finns lika många olika sätt att göra affärer på som det finns företag runt om i landet. Det finns dock ett klassiskt uttryck om att man bör vara nära sina kunder, ett uttryck som kanske håller på att dö ut i och med digitaliseringen. Vi ska titta på några av fördelarna med att vara nära sina kunder genom att använda oss av ett konkret exempel – att driva ett arkitektkontor i Stockholm.

De fördelar som man kan tänka sig ha med korta avstånd till kunderna är bland annat:

  • Lätt att få möten
  • Större chans till informella samtal
  • Lägre kostnader för resor
  • Tätare fysiskt samarbete som kan bidra till affärsutvecklingen

Lätt att få möten

Om du driver ett arkitektkontor ute i landet och arbetar med kunder i centrala Stockholm så kanske det är svårare att boka in möten eftersom kunden vet att din resa ditt innebär ett mindre projekt i sig. För den som driver sin verksamhet när kunderna rent geografiskt så kanske det alltså är ett mindre steg för kunden att tacka ja till ett möte i och med att ni ändå kan komma dit på några minuter och därmed också kan gå därifrån lika lätt.

Större chans till informella samtal

Inbokade möten med en på förhand bestämd agenda blir givetvis effektiva men risken finns att samtalen blir stela och för fokuserade på målet. Informella samtal som kan ske om man stöter på varandra på stan eller om man går förbi kundens kontor och tittar in kan bidra med flera saker. Ett kallprat kan ge möjligheten att berätta om något nytt affärsområde för ert arkitektkontor vilket kanske öppnar upp för fler affärer. Framför allt så kan ett informellt samtal bygga relationer och framför allt när man bor i en storstad som Stockholm så är kundrelationerna viktiga för att inte vara ytterligare en i mängden.

Lägre kostnader för resor

En ganska given fördel med närhet till sina kunder är att ni sparar in pengar på reskostnader. En resa från en liten ort långt upp i Norrland som exempel ända ner till Stockholm kostar inte bara i pengar utan framför allt i arbetstid. För den som driver ett arkitektkontor så behöver de anställda sitta och arbeta för att generera intäkter och resor kan då vara förödande för lönsamheten.

Bidra till affärsutvecklingen

Människor som träffas ofta tenderar att lära känna varandra och bli trygga med varandra. En digital dialog har sina fördelar och mycket kan uträttas genom videokonferenser men fysiska möten skapar en samhörighet som är svårslagen i affärssammanhang. Människor som är trygga med varandra blir också mer kreativa och kan därmed ha lättare att utveckla nya koncept och samarbeten. Om båda företagen ligger nära varandra rent geografiskt så kan ni alltså träffas oftare, lära känna varandra och utveckla er gemensamma affär på ett mer effektivt sätt.