Betonghåltagning i Stockholm – nya genomföringar

Vid ombyggnad av en fastighet kan det bli nödvändigt att göra hål i väggar och golv. För betonghåltagning i Stockholm finns specialföretag med expertis.

Det kan kännas som en drastisk åtgärd att behöva göra hål i en färdig betongvägg. En sådan vägg kan vara både tjock och armerad. Men om en fastighet ska byggas om behövs ofta många genomföringar för el, ventilation, vatten och avlopp. Och inte sällan vill man öppna upp för fönster och dörrar.

Tänk dig att du är byggchef för ett fastighetsbolag som förvärvat några fastigheter. De är av det äldre slaget och måste både byggas om och till. Ett nytt ventilationssystem ska läggas in med värmeväxling, vilket kräver nya ventilationskanaler. Några rännor i golven måste öppnas upp för avloppsledningar.

Betonghåltagning – ett jobb med specialutrustning

Du behöver göra hål i armerad betong. Ett sådant jobb bär respekt med sig och då behövs specialutrustning. Du kontaktar ett företag som är experter på betonghåltagning i Stockholm. Hål i armerad betong görs med betongsågning eller diamantborrning. Hålen med en sådan utrustning och metod blir mindre, men är tillräckligt stora för el- och VVS-ledningar.

Med betonghåltagning gör du inte bara hål för ledningar utan även öppningar för dörrar och fönster. Metoder och utrustning för sådan håltagning kan vara olika. I riktigt tjocka material kan det bli aktuellt med så kallad vajersågning. Fördelen med en sådan metod är att du får släta ytor, Inte minst viktigt för just fönster- och dörröppningar. Arbetet kan också utföras relativt tyst och vibrationsfritt.