Varje år ska man besiktiga taket

Funderar ni på om ert tak fortfarande håller tätt? Tecken på att det läcker in kan vara mörka fläckar och dålig lukt. Ibland går det att täta en läcka men i andra fall måste man byta hela taket.

Det är viktigt att man håller koll på takets skick och åtgärdar de fel och brister man upptäcker så fort som möjligt. Då minskar risken för större skador och mer kostsamma renoveringar. Är man osäker på hur man ska gå tillväga då man besiktigar taket kan man ta hjälp av en takläggare. De kan också göra upp en plan på eventuellt underhållsarbete och även bedöma när det är dags att lägga om taket. Genom att ha koll på takets skick kan man enklare planera för takbytet och kostnaden kommer inte heller som en överraskning. Kanske vill man även byta taktyp och då måste man se till att ha ett bygglov på plats innan man kan byta taket.

Så får man ett tak att hålla längre

Hur länge ett tak håller beror på vilket material det är gjort av, men även husets läge har betydelse då väder och vind sliter mycket. Men ett tak som inte underhålls håller heller inte särskilt länge. Exempelvis så måste ett plåttak som har tappat färgen målas om för att inte rosta sönder, medan mossbeklädda takpannor måste rengöras för att mossan inte ska orsaka fuktskador. Ett tegeltak som sköts som det ska kan hålla i hundra år medan ett plåttak har en livslängd på fyrtio till femtio år. Mer info om takläggare här: taklaggareuppsala.nu