Asfalt – ett billigare alternativ till marksten

Asfalt är ett jämnt material som passar bra till garageuppfarten, men för att resultatet ska bli bra och hållbart så får man inte slarva med förarbetet. Här är några viktiga saker att tänka på.

I stället för att lägga dyr marksten på garageuppfarten så kan man lägga asfalt. För att resultatet ska bli slätt och för att vatten effektivt ska rinna bort måste man dock vara noga med markarbetet. Viktigt att tänka på är att det inte går att asfaltera om temperaturen är under fem grader eftersom man då riskerar att få sättningar och skador i asfalten. Det går att asfaltera direkt på gammal och sliten asfalt, men ofta väljer man att ta man bort den då höjdskillnaden mellan garaget och uppfarten kan bli fel och då blir det svårt att stänga garageporten.

Asfaltering för hand eller med maskin

För att asfalten ska klara belastningen av olika fordon så måste man lägga ett dränerande lager av packat grus under den. Precis som vid allt annat markarbete måste man ta bort växtlighet och jord innan man kan lägga grus och makadam. Att lägga asfalt kräver dels erfarenhet och kunskap men även rätt maskiner. På en garageuppfart kan det ibland vara svårt att komma åt med stora maskiner och då måste asfalten läggs för hand – detta är inget lätt arbete som vem som helst kan göra. Oftast blir resultatet bättre då man gör arbetet för hand eftersom asfalten packas och jämnas ut så att inte stenar sticker upp eller syns. Läs mer om asfaltering på denna sida: https://www.asfalteringstockholm.nu/