Vanliga fel i badrummet

blandare och badkar

Ett badrum är ofta känsligt för olika typer av problem. Främst beror det givetvis på att mycket vatten används i rummet och att det därför ställs högre krav på saker som ventilation och VVS-installationer.

Vanliga varningstecken som kan indikera att något är fel i ett badrum är exempelvis:

  • Konstig lukt
  • Oförklarliga fläckar på golv, väggar eller tak. Det här kan vara tecken på fuktskador som så småningom kan leda till mögel och, i längden, negativa effekter på hälsan.
  • Spruckna kakelplattor.

Genom att hålla utkik efter de här vanliga symptomen kan du förhindra att skadorna förvärras under tid. Problemen kan ha uppstått till exempel i samband med en renovering eller installation. Vissa fel är svåra att upptäcka och kan ha varit så under lång tid.

Ingen lutning mot golvbrunnen

Om du ska renovera ett badrum är det här viktigt att tänka på. I alla badrum bör viss lutning i golvet finnas mot brunnen. Om inte det här fungerar korrekt kan vattenansamlingar bildas på golvet vilket så småningom kan leda till fuktskador. Fuktskador kan, som de flesta känner till, bli både dyrt och tidskrävande att fixa.

Det bör understrykas att det här är viktigt att ha i åtanke om du ska renovera ett badrum. Det är nämligen mycket svårt att åtgärda problemet i efterhand på ett snyggt sätt.

Felaktiga rördragningar

Det är endast rör till toalett, avlopp och golvbrunn som ska dras genom golvet i ett badrum. Även det här är viktigt att tänka på i förhand om du ska renovera ett badrum, då det är mycket svårt att korrigera i efterhand. Rördragningar och liknande är något som bör planeras med, och ska utföras av, en VVS-montör. Om du gör det här på egen hand är det troligt att du inte får någon, eller mycket låg, ersättning av ditt försäkringsbolag. En liknande varning bör utfärdas till dem som funderar på att dra elen själv, som kan innebära livsfara om man har otillräckliga förkunskaper.

Golvbrunnen är monterad på fel sätt

Att en golvbrunn är felmonterad är mycket vanligt i svenska hem. Undersökningar visar att så många som nästan en tredjedel av golvbrunnar i svenska hem har något fel på sig. Problemen med en felaktigt monterad golvbrunn kan så småningom visa sig i form av fuktskador. Det kan nämligen bli problem att ansluta tätskiktet riktigt tätt. En otät anslutning till tätskiktet kan i längden leda till – just det, fuktskador.

Ska du renovera är det här viktigt att kontrollera. Faktum är att tätskiktet överlag är något som förbises ibland – vilket kan leda till stora konsekvenser. Likaså är det av hög vikt att tätskiktet dras upp till tröskeln.