Undertak bidrar till en trivsam arbetsmiljö

Visst är det trevligt att arbeta i lokaler med hög takhöjd. Problemen uppstår när akustiken gör att kommunikationen inte fungerar längre. Då kan installation av undertak vara en lösning.

Häftiga kontorslokaler är något många företag strävar efter. När kunder, partners och andra intressenter kommer på besök vill man kunna visa upp en snygg miljö som tillför något till företagets image. Men att installera sig i alltför häftiga utrymmen, säg, i en före detta industrilokal eller en loftvåning med spektakulär takhöjd, kan leda till svårigheter. Hög takhöjd kan göra att ljudet i lokalen ekar, vilket i sin tur ofta resulterar i en hög ljudnivå, eftersom de anställda måste tala starkare för att höras. En sådan miljö kommer att tära på alla som vistas i lokalerna, och potentiellt leda till återkommande problem med huvudvärk och dylikt.

Välj komfort framför coolhet

Med hjälp av ett undertak kan man reglera akustiken och ljudnivån i kontorslokaler, och skapa en mer trivsam arbetsmiljö. Så vad är ett undertak? Jo, undertak är ett lager i takets konstruktion som placeras nedanför innertaket, med ett avstånd mellan. Det består normalt sett av plattor som fästs i ett bärverk. Den här delen av taket har ingen bärande funktion, och kan därmed lätt bytas ut eller tas bort. Ett undertak förenklar även installation av andra viktiga komponenter, som ventilationssystem, belysning, elkablar och olika typer av ljudsystem. Häftiga lokaler i all ära, men i det långa loppet lönar det sig att investera i kontoret på ett sätt som skapar en optimal miljö för de anställda. Läs mer om undertak på denna sida: undertak.biz