Starka epoxigolv

Golvets kvalitet är viktig oavsett i vilken lokal det ligger. Ett epoxigolv klarar tunga fordon, har inga skarvar och förhindrar att fukt tränger ner.

Det nya garaget som skulle byggas vid flygplatsen var viktigt inte bara för resenärerna utan även för företaget. Därför var varje detalj betydelsefull. Garaget skulle vara snyggt och inge trygghet för kunden som lämnade sin ögonsten där. Dessutom skulle resenärerna slippa leta fram bilen ur snön när de kom hem från resor under vintermånaderna.

Lars som var VD för företaget som ägde flera garage, ville givetvis även få så mycket vinst som möjligt. Det var därför av yttersta vikt att använda bra material när det gällde både den yttre och den inre miljön. Yttre delen skulle stå emot väder och vind, och den inre klara av alla tunga bilar som skulle inhysas i garaget.

Epoxigolv är garanterat slitstarka

Golvet i garaget skulle ha ett tjockare epoxigolv. Det fanns många anledningar till det förutom att det var slitstarkt och klarade tunga fordon. Golvytorna skulle med epoxigolv bli skarvfria. När parkeringen skulle spolas var det därför ingen fara för att fukt skulle krypa in under golvet och ge framtida fuktskador.

Det var viktigt att minimera kostnaderna för reparationer och därför hade han hyrt in de bästa för att göra jobbet. Som i de flesta garage skulle golvet vara grönt så att markeringar som parkeringsrutor och annan information skulle synas tydligt. Lars satte stort värde på sin yrkesstolthet och vikten av att alltid leverera det bästa till sina kunder. Något som han många gånger fått beröm för. Ta reda mer på fördelarna med epoxigolv här: epoxi-golv.se