Saker att tänka på då man anlägger en brunn

God och riklig tillgång till rent vatten är en förutsättning för ett bra boende. När man borrar en brunn finns det därför flera viktiga saker att tänka på för att säkerställa vattenkällan.

För de allra flesta av oss är det en självklarhet att få rikligt med rent vatten direkt ut vattenkranen. Har man turen att vara ansluten till kommunens vattennät är det de som ansvarar för vattenleveransen och att vattnet är drickbart. Många som bor på landet måste däremot ha en egen brunn och vara självförsörjande när det kommer till vatten.
Förr i tiden så grävde man när man anlade en brunn men idag är det vanligast att man borrar då man behöver komma djupt ner i marken. Det är inte ovanligt att gamla grävda brunnar sinar då grundvattnet sjunker och man måste borra sig en ny brunn betydligt djupare ner.

Tänk långsiktigt och på rätt placering

Att anlägga en ny brunn är en stor investering och det finns en rad olika saker att tänka på för att det ska bli så bra som möjligt. Brunnen måste givetvis klara av att förse hushållet med den mängd vatten som man kan tänkas behöva, dels i nutid men även framåt i tiden om familjen skulle växa. Brunnen måste borras på rätt djup och anläggas på bästa möjliga plats så att den inte riskerar att förorenas. Man bör exempelvis ta hänsyn till brunnens placering i förhållande till avloppsbrunnen och placera den högre upp än den om möjligt.

Anlita rätt brunnsborrare

Då det är viktigt att brunnen blir bra ska man vara noga med att anlita en seriös brunnsborrare med erfarenhet och som känner till marken i området där brunnen ska borras. Brunnsborraren måste också ha en skadeförsäkring utifall något skulle gå fel så att man då kan få felet åtgärdat utan att behöva betala mer.
Det kan vara bra att ta hänsyn till referenser då man väljer brunnsborrare, men begär också först en offert. En seriös brunnsborrare kommer alltid på ett inledande hembesök och tittar på tomten och de förutsättningar som finns för borrningen innan de lämnar en offert. Att ta in offerter från ett par olika företag för att jämföra priser kan också vara bra. Innan man skriver på något kontrakt med ett företag så bör man också göra en kreditupplysning. Ett företag med dålig ekonomi kan gå i konkurs eller så kan brunnsborrningen bli försenad eller brunnen ens aldrig klar.