Så skyddar du din personal som klänger utefter väggar

Ska man arbeta med fasader och behöver komma åt hela fasaden för att kunna komma åt och göra fasadrenoveringar, även när fasaden är omfattande, hög och svår att nå, gäller det att man har kunskap om hur man ska böra sig åt för att komma åt och kunna utföra sitt arbete. Som bekant gäller det att tvätta, reparera och måla om innan man är klar. Om det är så att det inte gåt att uppföra en byggnadsställning, ibland är det till och med så pass högt att det inte hjälper med byggställning. Då är enda alternativet att ha sin personal som hänger på fasaden med hjälp av rep. Metoden heter Rope Access och inenbär att man fäster flera rep, både om hantverkaren och fäster dem på fasaden så att hantverkaren kan göra sitt jobb. Alla som arbetar med RopeAccess får en gedigen utbildning så att det vet hur de ska göra, kan planera sitt arbete, kan göra riktiga riskbedömningar.

Alla hantverkare måste certifiera sig inom metoden

Alla som arbetar med denna metod måste veta hur de ska skydda sig själva och använda skyddsutrustningen på rätt sätt. Precis på samma sätt som bergklättrare knyter repen för att komma upp eller nerför berget, använder sig dessa hantverkare av samma principer när det kommer till fästa rep och kunna klänga ner- eller uppför en fasad. Alla arbetare tar ett certifikat som intygar att de har rätta kunskaperna och som måste förnyas vart 3 år som ska bevisa att de fortfarande är kompetenta att arbeta med denna metod. Det innebär att hantverkarna måste vara i fysisk form, var app alerten. De kan inte var sömniga när de arbetar, eftersom det gör att de inte gör riktiga riskbedömningar. Arbetet kräver fullt fokus, och förmågan att kunna koncentrerar sig på arbetet. Minsta felsteg kan riskera hälsan.

Hantverkarna kommer åt när inte byggställningarna gör det

Genom att använda sig av denna metod kan de komma åt besvärliga fasader och till exempel kyrktak i Stockholm, som har många höga kyrktak. Vart 10 år behöver de se över och renoveras, vilket gör att man har ett rullande schema när dessa måste renoveras. Det är dessutom inte bara kyrktak som behöver renoveras. Det kan vara allt från höga vindturbiner, broar som behöver renoveras eller fönster på höga höjder som behöver putsas. Här går hantverkarna verkligen kombinera sitt yrkeskunnande när det gäller själva hantverket och även sin sportliga sida som bergsklättrare. Ingen dålig kombination att behärska.